Kan du lova att vi som tågpendlar från Strängnäs och Läggesta inte får färre tåg i rusningstrafik om direkttåg till/från Eskilstuna införs?

 1. Från år 2019 sätts de nya dubbeldäckarna in på Svealandsbanan. Successivt kommer trafiken att utökas och i framtiden kan halvtimmestrafik bli möjlig till Stockholm.

  JA
  Christer Kax Sundberg
  1:e vice ordförande landstingsfullmäktige
 2. Vi tänker inte minska på pendlingstrafik i rusningstid.

  JA
  Jonas Lindeberg
  Ordförande Vård för Pengarna
 3. Tack för din fråga!
  Vi kommer inte medverka för att minska ner på tågtrafiken.

  JA
  Anton Berglund
  Gruppledare Landstinget Sörmland
 4. Vårt mål i Miljöpartiet är att tåget ska vara ett bekvämt och funktionellt alternativ till bilen. Det förutsätter givetvis att vi har tillräckligt många avgångar även från Strängnäs och Läggesta, och med eller utan direkttåg till Eskilstuna så kan vi lova att arbeta för att värna samtliga tågresenärers intresse.

  JA
  Anna Wåhlström
  Landstingsråd och ordförande för Miljöpartiet Sörmland
 5. Oklart om de övriga partierna förstod din fråga. Jag sitter i styrelse som samordnar beställningarna av tågtrafik, och här är det helt klart olika behov som kan krocka med varandra. Eskilstuna vill ha expresståg till/från Stockholm på vissa tider av dygnet, och då kan det inte samtidigt gå andra tåg som stanna på varje station. Vi gör allt vi kan för att maximera tågkapaciteten för sörmländska pendlar, med reservation för att det är Trafikverket som beslutar om tilldelning av spåren.

  NEJ
  Magnus Leivik
  Gruppledare
 6. Det är inte helt enkelt att lova. Vi får komma ihåg den begränsning som finns från Järna till Sthlm C. Två spår som ska räcka till såväl fjärrtåg, godståg och framför allt våra regiontåg från Eskilstuna (Svealandsbanan), Katrineholm mfl (Sörmlandspilen) och Nyköpingsbanan ska få plats. Vi vill ha likvärdiga förutsättningar för hela länet då är det viktigaste att jobba för fler spår in mot Stockholm och att våra regiontåg får högre prioritering. Det kan vi lova att jobba för.

  NEJ
  Mattias Claesson
  Landstingsråd och gruppledare
 7. Ja det kan vi lova, det kommer succesivt att byggas ut med betydligt fler avgångar på Svealandsbanan och det kommer du då att märka av som tågpendlare.

  JA
  Monica Johansson
  Landstingsstyrelsens ordförande och gruppledare
 8. Tack för din fråga.
  Ja, på sikt kommer det att bli fler avgångar på Svealandsbanan. Vi vill ha en jämlik resandesituation i länet.

  JA
  Lotta Back
  Gruppledare