Kan du lova att vi får en traumaenhet för våldtäktsoffer i Katrineholm?

 1. Redan förra året påbörjades utbildningar för att höja kompetensen kring traumavård bl.a. efter våldtäkt. Sådana insatser har genomförts i Katrineholm för 170 personer. Sedan ett antal år finns s k vårdtäktsmottagning i Eskilstuna. Mer måste kan och måste göras för att höja kompetens och medvetande, men det är inte säkert att resultatet blir just en organisatorisk enhet.

  JA
  Magnus Leivik
  Gruppledare
 2. Tack för din fråga.
  Var traumaenheterna ska finnas behöver verksamheterna själva få bestämma. Dock är det viktigt med utbildning av personal som möter drabbade kvinnor och män i våra verksamheter, så att de får rätt bemötande och kompetent vård.

  NEJ
  Lotta Back
  Gruppledare
 3. Alla våldtäktsoffer som kommer i kontakt med vården ska få den omvårdnad de behöver. Vi har idag en våldtäktsmottagning i Eskilstuna som täcker hela länet.

  NEJ
  Ewa Callhammar
  Toppkandidat
 4. Landstinget ska ha hög kompetens att ta hand om drabbade, dygnet runt och på alla akutsjukhus initialt. Den geografiska organisationen av traumaenheterna måste dock lösas av verksamheterna själva.

  JA
  Jonas Lindeberg
  Ordförande Vård för Pengarna
 5. Traumaenhet för våldtäktsoffer specifikt i Katrineholm är svårt att lova. Vården för den som blivit utsatt för våldtäkt ska såklart finnas och utvecklas. En utveckling så att flera av landstingets enheter blir mer mobila är något vi i Centerpartiet vill.

  NEJ
  Mattias Claesson
  Landstingsråd och gruppledare
 6. Det är svårt att lova det just i Katrineholm men en väl fungerande traumaenhet i Eskilstuna är en viktig del i detta arbete. Vi socialdemokrater lovar att fortsätta utveckla enheten i Eskilstuna till gagn för hela länet.

  NEJ
  Monica Johansson
  Landstingsstyrelsens ordförande och gruppledare
 7. Kunskap om trauma och posttraumatiskt stressyndrom, samt kompetensen inom traumabehandling efter bland annat våldtäkt, behöver stärkas i Sverige. Vi kan inte svara på om det är organisatoriskt bäst att ha en traumaenhet i just Katrineholm. Det viktigaste är att alla drabbade sörmlänningar ska ha tillgång till fullgod behandling inom rimligt avstånd. Det är också helt i linje med det Kompetenscentrum mot våld som landstinget nu startar, och som Miljöpartiet vill fortsätta stärka och bygga ut

  NEJ
  Anna Wåhlström
  Landstingsråd och ordförande för Miljöpartiet Sörmland
 8. Tack för din fråga!
  Självklart ska vi ha en bra och utvecklad traumaenhet som arbetar i hela Sörmland. Men om det kommer finns placerad just i Katrineholm är svårt att lova.

  NEJ
  Anton Berglund
  Gruppledare landstinget Sörmland