Kan du lova att verkligen satsa på primärvården i Sörmland? Vi har enl SKL lägst budget i Sverige.

 1. Liberalerna vill stärka primärvårdens roll i Sörmland. Detta vill vi göra genom att skjuta till både budgetmedel och personal, samt införa ett husläkarsystem.

  JA
  Ewa Callhammar
  Toppkandidat
 2. Primärvården ska utgöra basen för hälso- och sjukvården i Sörmland. Vi vill att den byggs ut, både avseende storlek och tillgänglighet. För detta krävs bland annat fler specialister i allmänmedicin och att man även på sikt reducerar listningsmålet per primärvårdsläkare. Satsningen på ST-läkare behöver därför utökas och handledningsresurser för detta frigöras. I nuvarande budget är primärvården underfinansierad och mer resurser behöver tillföras.

  JA
  Jonas Lindeberg
  Ordförande Vård för Pengarna
 3. Tack för din fråga.
  Ja, vi kommer att satsa mer på primärvården. Det är alldeles nödvändigt för att möta behov och ökad befolkning.
  Storleken på budget är tyvärr inte samma sak som hög kvalitet och god tillgänglighet och kontinuitet.

  JA
  Lotta Back
  Gruppledare
 4. Ja, vi vill att staten ska vara huvudman för sjukvården, men också absolut satsa mycket på att den nära vården ska vara god och lättillgänglig. Primärvården är mycket viktig, och till exempel vill vi i KD ha fler seniormottagningar som kan ta emot äldre, ofta multisjuka patienter. Vi vill även att primärvården har öppet på kvällar och helger.

  JA
  Marie-Louise Forslund Mustaniemi
  Gruppledare och toppkandidat till Landstinget
 5. Ja, vi kan lova att vi kommer satsa på primärvården som redan idag har hög tillgänglighet. Vi anser att en primärvård med ett brett och tydligt folkhälsouppdrag kommer ge sörmlänningarna en mer tillgänglig och högkvalitativ hälso- och sjukvård, vilket bidrar till att minska ojämlikheten i länet. För oss är det viktigt att besöken i primärvården fortsätter vara avgiftsfria.

  JA
  Monica Johansson
  Landstingsstyrelsens ordförande och gruppledare
 6. Primärvården är viktig för den sörmländska vården, och vi vill förstärka med både utökade öppettider och förstärkt bemanning i linje med den utveckling som redan påbörjats. Vi vill också bygga ut 1177 i egen regi och koppla telefonrådgivningen hårdare till vårdcentralerna. För det krävs en satsning.

  JA
  Anna Wåhlström
  Landstingsråd och ordförande för Miljöpartiet Sörmland
 7. Tack för din fråga!
  Vi anser att vi måste styra om resurserna mer mot primärvården. Det ska vara den första vägen in för våra medborgare.

  JA
  Anton Berglund
  Gruppledare Landstinget Sörmland
 8. Tack Staffan för frågan. Vi är överens inom politiken att det är dags för primärvården att få större prioritet. Vi har också en av landets lägsta skattenivåer fn. 10,77 men tillsammans med den kommunala beskattningen är Sörmland bland dem med högst skatt. Det har satsats på primärvården och om vi i Centerpartiet får vara med och bestämma ska det bli ännu mer.

  JA
  Mattias Claesson
  Landstingsråd och gruppledare
 9. Primärvården måste byggas ut för att klara framtidens utmaningar. Dessutom behöver vi fundera på hur primärvården ska se ut och organiseras. Vi tror på nya arbetsmetoder och göra den ännu mer tillgänglig i form av lättakuter och snabbkliniker vid mataffärer. Det handlar också om att flytta ut specialister från sjukhusen till vårdcentraler. Vi behöver fortsätta satsa på fler ST-tjänster.

  JA
  Magnus Leivik
  Gruppledare