Kan du lova att verka för ett fossilfritt landsting?

 1. Miljöfrågorna är viktiga och självfallet ska vi använda de energislag som är mest miljövänliga för exempelvis transporter.

  JA
  Jonas Lindeberg
  Ordförande Vård för Pengarna
 2. Vårt mål är att landstingets verksamhet ska vara helt fossilfri.

  JA
  Ewa Callhammar
  Toppkandidat
 3. Tack för din fråga.
  Ja, vi vill ha ett fossilfritt landsting så fort som det är möjligt.

  JA
  Lotta Back
  Gruppledare
 4. Att aktivt arbeta för minskad miljöpåverkan är viktigt för oss socialdemokrater. Därför så har vi lyft att vi vill se ett fossilfritt Landsting i vårt valprogram.

  JA
  Monica Johansson
  Landstingsstyrelsens ordförande och gruppledare
 5. Ja, det är målet i dag.

  JA
  Marie-Louise Forslund Mustaniemi
  Gruppledare och toppkandidat till Landstinget
 6. JA. Det är en av våra viktigaste frågor i landstinget. Vi vill kraftigt minska landstinget/regionens fossila utsläpp redan till 2022, genom att dels divestera (dra bort placerade pengar som avsätts till framtida pensioner) från fonder med negativ klimatpåverkan, dels fasa ut de bilar som drivs av fossila bränslen ur vår fordonsflotta, få personalen att resa mindre bil genom att bli en cykelvänlig arbetsplats, utbyggd kollektivtrafik, fler cykelbanor, låta sjukhusmaten vara klimatsmart. Osv.

  JA
  Anna Wåhlström
  Landstingsråd och ordförande för Miljöpartiet Sörmland
 7. En omställning till ett fossiloberoende samhälle är vår ambition. Landstinget och den kommande regionen ska såklart ta en ledande roll i den omställningen. Det kommer att krävas många olika insatser för att lösa detta. Biogas, vindkraft, solkraft men också smarta elnät som kan försörja oss med den el som vi behöver. Centerpartiet är och förblir ett parti där miljöfrågorna står främst. Utöver det så är det viktigt att vi ställer höga miljökrav i alla de upphandlingar vi gör.

  JA
  Mattias Claesson
  Landstingsråd och gruppledare
 8. Tack för din fråga!
  Självklart ska landstinget verka för att bli fossilfritt.

  JA
  Anton Berglund
  Gruppledare Landstinget Sörmland