Kan du lova att vården blir bättre?

 1. Sverige rankas fyra i världen gällande kvaliteten på den vård vi får. Det finns alltid förbättringar att göra, men generellt sett har vi den absolut bästa vård som går att få i världen här. Vad som måste bli bättre är tillgängligheten, kontinuiteten och resursutnyttjandet i vården. Vi föreslår ökad valfrihet för patienten att välja var den ska få sin vård, ökade stimulanser att korta köerna genom en kömiljard och ett husläkarsystem där alla som vill får välja sin egen läkare.

  JA
  Ewa Callhammar
  Toppkandidat
 2. Det är en väldigt stor fråga. På alla sätt vi förmår påverka i form av bättre arbetsmiljö, hälsofrämjande och förebyggande arbete, utbyggda vårdcentraler, mer jämlik vård för kvinnor och män och mellan olika socioekonomiska grupper, så kan vi lova att vi arbetar så hårt vi kan för en bättre vård.

  JA
  Anna Wåhlström
  Landstingsråd och ordförande för Miljöpartiet Sörmland
 3. Vården i Landstinget Sörmland håller hög kvalitet, men vi behöver stärka vården ytterligare. I det arbetet krävs en fortsatt socialdemokratisk regering som fortsätter investera i vården och inte sänka skatten. Personalen är viktig för att kunna upprätthålla en god vård och de vill vi fortsatt investera i och vi är stolta över att 89 procent av landstingets medarbetare kan rekommendera sin arbetsplats för andra och de är ett gott tecken som visar att vi är på rätt väg.

  JA
  Monica Johansson
  Landstingsstyrelsens ordförande och gruppledare
 4. Moderaterna har förnyat sin politik de senaste fem-sex åren och har nu en mängd framåtsyftande förslag som syftar till att förbättra sjukvården i Sverige. Vi har besökt nästan alla arbetsplatser i landstinget och har de senaste åren gjort mer än 300 besök. Vi brinner verkligen för att göra vården bättre. Tveka inte att höra av dig så vi kan berätta mer, eller ställ fler frågor här.

  JA
  Magnus Leivik
  Gruppledare
 5. Tack för din fråga.
  Ja, det är absolut vår ambition att mycket ska förbättras. Det finns saker som är bra i dag också, men mycket kan bli bättre.
  Vi tänker att 6-timmars arbetsdag skulle innebära piggare personal och att det skulle gynna patienterna.

  JA
  Lotta Back
  Gruppledare
 6. JA, det är målet för Kristdemokraterna och vår viktigaste fråga i valet och i framtiden. Sedan 2014 har vårdköerna fördubblats och väntetiderna i vården har ökat. I Sörmland har mellan 550 och 1100 patienter väntat längre än tre månader på vård och behandling under 2017. Det är en mycket kraftig försämring sedan 2015, då siffrorna var mellan 270 och 700.
  I dag är vården ojämlik över landet. Vi kan inte ha 21 olika landsting, de har gjort sitt. Staten måste ta ansvaret för vården i Sverige.

  JA
  Marie-Louise Forslund Mustaniemi
  Gruppledare och toppkandidat till Landstinget
 7. Tack för din fråga!
  Vi sätter alltid vården i främsta rummet.

  JA
  Anton Berglund
  Gruppledare landstinget Sörmland
 8. Vård för Pengarnas huvudbudskap är att landstinget måste fokusera på sin huvuduppgift – vård. Det behövs en stor vårdsatsning!

  JA
  Jonas Lindeberg
  Ordförande Vård för Pengarna