Kan du lova att våra sjukhus i länet inte säljs ut och privatiseras?

 1. Tack för din fråga.
  Ja, vi kommer inte att delta i någon utförsäljning eller privatisering av våra sjukhus. Det strider mot vår övertygelse om hur verksamheterna ska bedrivas.

  JA
  Lotta Back
  Gruppledare
 2. Det finns inga sådana planer. Sedan behöver den offentliga vården bli bättre på att ta hjälp av och samarbeta mer med andra aktörer.

  JA
  Magnus Leivik
  Gruppledare
 3. Vi är positiva till icke-offentliga driftsformer och ser gärna evidensbaserad vård som erbjuds av t.ex. kooperativ och idéburna organisationer som komplement till den offentliga vården, så länge all vård förblir solidariskt finansierad av skattemedel. Men det vi äger gemensamt vill vi inte sälja ut eller privatisera om vi inte hamnar i ett läge där det är omöjligt att förhindra. Och vi kan lova att göra vårt yttersta för att den situationen inte ska uppstå.

  JA
  Anna Wåhlström
  Landstingsråd och ordförande för Miljöpartiet Sörmland
 4. Liberalerna tror på att människor själva ska ha rätt att välja vem som utför vården. Vi vill därför se fler aktörer i vården. Det finns flera modeller för hur man kan öka valfriheten i vården och Liberalerna har inte tagit ställning för något enskilt system i dagsläget. Vad vi kan lova är att vi vill ge patienten möjlighet att välja och ge personalen möjligheten att faktiskt byta arbetsgivare om de så önskar.

  NEJ
  Ewa Callhammar
  Toppkandidat
 5. Det ska inte säljas några sjukhus. Den vård som bedrivs inom sjukhusets väggar behöver med automatik inte vara landstingsdriven. Vi har redan idag många företag som verkar inom sjukhusen, inhyrd personal mfl. En skattefinansierad vård ska vi ha, som är tillgänglig och med hög kvalité. För oss i Centerpartiet är det inte organisationsformen som avgör vem som är mest lämpad. Ett väldefinierat uppdrag med ordentlig uppföljning tror vi är rätt såväl ekonomiskt som kvalitetsmässigt.

  JA
  Mattias Claesson
  Landstingsråd och gruppledare
 6. Vi ska inte sälja något sjukhus. Däremot är vi öppna för att privat drivna lösningar i mindre skala kan vara bra. Vård för Pengarna lägger ingen aspekt på om den skattefinansierade vården är privat eller offentligt producerad. MEN det ska inte vara några övervinster i privat driven vård och ingen överbyråkrati i offentlig driven vård. Vi vill att pengarna ska gå till vården – Vård för Pengarna alltså.

  JA
  Jonas Lindeberg
  Ordförande Vård för Pengarna
 7. Vi tänker inte sälja ut länets sjukhus.

  JA
  Monica Johansson
  Landstingsstyrelsens ordförande och gruppledare
 8. Vi tänker inte sälja några sjukhus men är positiva till att verksamheter inom sjukvård drivs på olika sätt, av olika aktörer.

  JA
  Marie-Louise Forslund Mustaniemi
  Gruppledare och toppkandidat till Landstinget
 9. Tack för din fråga!
  Det är inget som vi kommer att medverka till.

  JA
  Anton Berglund
  Gruppledare Landstinget Sörmland