Kan du lova att väntetiderna minskar i vården?

 1. Liberalerna vill öppna upp vården så att du som patient från dag ett kan välja var i landet du vill genomföra din behandling. Du kan exempelvis välja att genomföra den nära hemmet trots lite längre väntan, eller på en annan ort som har kortare kö. Vi vill även återinföra Kömiljarden som effektivt kapade köerna i hela landet och bidrog till en mer tillgänglig vård.

  JA
  Ewa Callhammar
  Toppkandidat
 2. Att korta väntetiderna är den viktigaste valfrågan. Sedan 2014 har operationsköerna ökat med 700 procent. Vi kommer göra allt som står i vår makt för att korta väntetiderna.

  JA
  Magnus Leivik
  Gruppledare
 3. Ingen ska få vänta på vård för länge och att korta väntetiderna är oerhört viktigt. Med mer personal i hälso- och sjukvården minskar vi väntetiderna och vi har anställt 33 nya sjuksköterskor detta år och hela 89 procent av medarbetarna i Landstinget Sörmland kan rekommendera sin arbetsplats för andra. Vi har satsat på fler specialistsjuksköterskor, fler sjuksköterskor som utbildar sig på betald arbetstid och tillsatt utbildningsplatser med studielön. Vi har även infört möjligheten att läsa till sjuksköterska med studielön om du är undersköterska. Vi vill utöka den betalda specialistutbildningen för sjuksköterskor och stärka kompetenskraven inom vård och omsorgsutbildningen.

  JA
  Monica Johansson
  Landstingsstyrelsens ordförande och gruppledare
 4. Landstinget ska fokusera på sin huvuduppgift – vård !

  JA
  Jonas Lindeberg
  Ordförande Vård för Pengarna
 5. Det svenska vårdsystemet håller hög kvalité och lyckas i många fall hålla köerna på en konstant nivå. En återinförd kömiljard tror vi på, den sätter fokus på att ge vård i tid. När det numera är okej att söka öppenvård i hela landet kan också vara ett sätt att få sin vård i rimlig tid. För att minska väntetiderna behöver ledtiderna mellan de olika vårdinsatserna mer samordnas och bokas i samråd med patient.

  JA
  Mattias Claesson
  Landstingsråd, gruppledare men även riksdagskandidat
 6. Arbetstidsförkortning med bibehållen lön är viktigt för medarbetarnas arbetsmiljö och trivsel, och är något Miljöpartiet lovar att driva starkt. Fler orkar jobba fram till pensionen, vilket skapar kontinuitet och stabilitet för verksamheterna. De erfarna medarbetarna finns kvar och kan delta i introduktion av nyutbildade – vilket efterfrågas. Ett gott mottagande får fler att känna sig trygga och vilja stanna kvar på en arbetsplats. Det bidrar till att fler öppnade vårdplatser och kortare köer.

  JA
  Anna Wåhlström
  Landstingsråd och ordförande för Miljöpartiet Sörmland
 7. Tack för frågan.
  Det är absolut vår ambition att väntetiderna minskar. Landstinget arbetar på för fullt med den frågan.
  Med 6 timmars arbetsdag ( med full lön) eller förkortad arbetstid blir vi troligtvis en attraktiv arbetsgivare. När fler personal vill arbeta hos oss, så kan vi öppna stängda vårdplatser och ha öppet längre på vårdcentralerna.

  JA
  Lotta Back
  Gruppledare
 8. Vi vill införa kömiljarden för att minska väntetiderna i vården. Det var framgångsrikt och togs bort 2014. Det har lett till en fördubbling av antalet patienter som väntar på vård. Landstingets ansvar för sjukvården i Sverige behöver tas över av staten för att vården ska bli mer jämlik. När KD hade ansvaret över sjukvården minskade köerna till ca 37 000 människor. Idag är köerna uppe på 86 000 igen. Det är oacceptabelt.

  JA
  Paul Sabo
  Kommunikationsansvarig (KD)