Kan du lova att utöka kollektivtrafiken i Vingåker i samarbete med olika arbetsplatser så att fler som inte har körkort, kan jobba där?

 1. Kollektivtrafiken inom Vingåkers kommun sköts av kommunen och är inte en fråga för landstinget att besluta om. Gällande bussavgångar mellan Vingåker och andra kommuner i länet kan vi utöka turtätheten om det finns tillräckligt med resande för att turen ska vara lönsam.

  NEJ
  Ewa Callhammar
  Toppkandidat
 2. Det är jättebra att du och andra vill åka kollektivt. Nu är jag tråkig och svarar att jag inte kan lova att stötta ditt förslag, helt enkelt eftersom det inte är landstinget som beslutar om lokaltrafiken utan kommunen. (EK/SN/KK: Skicka frågan till kommunpolitikerna!)

  NEJ
  Magnus Leivik
  Gruppledare
 3. Det är respektive kommun som ansvarar för sin kommunala kollektivtrafik. Om du menar ökade pendlingsmöjligheter till/från andra kommuner får landstinget titta på om behovet kan göra det möjligt att öka turerna.

  NEJ
  Jonas Lindeberg
  Ordförande Vård för Pengarna
 4. Det är en fråga för Vingåkers kommun att svara på, så jag råder dig att vända dig dit istället.

  NEJ
  Monica Johansson
  Landstingsstyrelsens ordförande och gruppledare
 5. Uppdelningen är ännu så länge så att det är kommunerna som ansvarar, finansierar och planerar den lokala kollektivtrafiken.

  NEJ
  Mattias Claesson
  Landstingsråd och gruppledare
 6. Tack för din fråga!
  Men vi kommer att göra en översyn utav kollektivtrafiken när regionen tar över ansvaret.

  NEJ
  Anton Berglund
  Gruppledare Landstinget Sörmland
 7. Det är en fråga för Vingåkers kommun, inte för politiker i landstinget.

  NEJ
  Marie-Louise Forslund Mustaniemi
  Gruppledare och toppkandidat till Landstinget
 8. Tack för din fråga, men vi kan inte lova för trafiken i Vingåker på landstingsnivå.

  NEJ
  Lotta Back
  Gruppledare
 9. Vi vill gärna utöka busstrafiken så att det går att arbetspendla utan bil. Vi kan inte lova exakt vilka sträckor, men att vi kommer arbeta för en sådan typ av utbyggnad kan vi garantera.

  NEJ
  Anna Wåhlström
  Landstingsråd och ordförande för Miljöpartiet Sörmland