Kan du lova att utbilda egna läkare, doktorer, sjuksköterskor,undersköterskor, lärare istället för att dyrt hyra in?

 1. Det är staten som ansvarar och bekostar utbildning av sjuksköterskor och läkare. Undersköterskor oftast via gymnasieskolan eller vuxenutbildningen. Landstinget står för allmäntjänstgöring (AT) och specialisttjänstgöring (ST) i läkarnas utbildning.
  Får många göra praktik så är det den enklaste vägen till anställning. Både arbetstagare och arbetsgivare får prova om man passar för varandra. Landstinget köper mycket vidareutbildning för befintlig personal. Ex vis för specialistsjuksköterskor.

  NEJ
  Mattias Claesson
  Landstingsråd och gruppledare
 2. Landstinget Sörmland har ökat utbildnings/praktikplatserna för läkare och har satsat på vidareutbildning för sjuksköterskor med lön. Det behöver man fortsätta göra, för kostnaderna för hyrpersonal skenar. Det är dåligt för patienter och för skattebetalarna.

  De befintliga åtgärderna för att minska hyrpersonalen som (S) beslutat fungerar inte. Målen är orealistiska och åtgärderna fungerar inte. Bara under 2017 betalade landstinget över 250 miljoner kr för hyrpersonal i vården.

  JA
  Magnus Leivik
  Gruppledare
 3. Läkare och sjuksköterskor utbildas av våra statligt styrda universitet och högskolor. Landstinget bidrar med praktikplatser under utbildningen. Undersköterskor utbildas kommunalt. Med det sagt så erbjuder vi idag redan ekonomiskt stöd för våra undersköterskor och sjuksköterskor att vidareutbilda sig, ibland till med bibehållen lön. Dessa utbildningar köps dock in eller bedrivs av en högskola.

  NEJ
  Ewa Callhammar
  Toppkandidat
 4. Kring de yrkesgrupper där idag vi har samarbete med högskolan, så är svaret ja. Det utbildas idag mycket vårdpersonal i Sverige, men många vill inte arbeta inom vården på grund av att det kan vara en väldigt stressig arbetsmiljö. Fixar vi arbetsmiljön så blir det lättare att anställa, och då kan vi också den vägen komma runt problemet med dyra bemanningsföretag.

  JA
  Anna Wåhlström
  Landstingsråd och ordförande för Miljöpartiet Sörmland
 5. Hej, staten ansvarar för utbildning av läkare och sjuksköterskor,, men det är viktigt att vi i Sörmland har praktikplatser för läkare och sjuksköterskor under deras utbildning. Det är strategiskt viktigt för att kunna rekrytera efter att de gått färdigt sin utbildning.
  Under 2017 kostade hyrpersonal skattebetalarna en kvarts miljard. Så kan vi inte ha det. Det är inte hållbart för verksamhetens utveckling på kort och lång sikt.

  JA
  Marie-Louise Forslund Mustaniemi
  Gruppledare och toppkandidat till Landstinget
 6. Tack för din fråga.
  Vi har länge påtalat att det behövs fler utbildningsplatser för flera vårdyrkeskategorier. Landstinget utbildar inte själva, men har den praktiska utbildningen i sina verksamheter. Vi tror att landstinget kommer att behöva ta ett ännu större ansvar för utbildning av personal i takt med att bristen av dessa ökar. Landstinget arbetar med att göra sig oberoende av hyrpersonal. Vi ser helst att all personal är anställd av landstinget. Vi utbildar inte lärare

  JA
  Lotta Back
  Gruppledare
 7. Tack för din fråga!
  Det är av stor vikt att landstinget anställer mer egen personal istället för dyra hyrlösningar.

  JA
  Anton Berglund
  Gruppledare landstinget Sörmland
 8. Grundläggande vårdutbildningar är generellt inte landstingets huvudansvar. Däremot är det en mycket bra strategi att stå för fortbildning av vårdpersonalen. Exempelvis utbilda egna specialistläkare (i de specialiteter som det finns underlag för i Sörmland) och specialistsjuksköterskor. Vi tycker att de satsningar som görs på fler ST-läkare i primärvården och betald specialistutbildning för sjuksköterskor är bra och ska utökas.

  JA
  Jonas Lindeberg
  Ordförande Vård för Pengarna
 9. Vi socialdemokrater har sett till att satsa på vidareutbildning för sjuksköterskor, undersköterskor och annan vårdpersonal med lön. Det behöver vi fortsätta med, för att minska kostnaderna för hyrpersonal. Vi har också utökat antalet utbildnings/praktikplatser för läkare.

  JA
  Monica Johansson
  Landstingsstyrelsens ordförande och gruppledare