Kan du lova att undersöka varför multipatienter inom sjukvården i princip alltid hamnar mellan två, tre eller fyra stolar?

 1. Tack Folke för frågan.

  Såklart ska det inte vara så att man känner att man hamnar mellan stolar. De beslut som ska tas för mulitpatienter (i och för sig för alla patienter) ska tas med personens medverkan och dokumenteras. Det är då viktigt att man är överens om vem som har ansvar för dig som patient i de olika skedena.

  JA
  Mattias Claesson
  Landstingsråd och gruppledare
 2. Ja – och inte bara undersöka varför många hamnar mellan stolarna. Det behövs konkreta insatser, och vi föreslå så kallade vårdlotsar som ska vara personliga vägvisare genom vården. Det som ofta är enkelt i teorin är komplicerat i praktiken. Patienterna blir hela tiden hänvisade någon annanstans, och inte sällan fastnar man i en återvändsgränd.

  Då ska det finns någon – en vårdlots – som guidar dig rätt!

  JA
  Magnus Leivik
  Gruppledare
 3. Det är just på grund av risker som dessa som vi gärna ser etablerandet av ett husläkarsystem, där du har en fast vårdkontakt som kan din sjukdomshistoria.

  JA
  Ewa Callhammar
  Toppkandidat
 4. Det är som du beskriver ofta svårt för multisjuka att veta vart de ska vända sig och att olika specialister tar ett för litet helhetsgrepp. För att lösa detta behöver vi öka tillgänglighet och kontinuitet i vården samt få patientansvariga läkare med helhetsansvar, (i de flesta fall distriktsläkare).

  JA
  Jonas Lindeberg
  Ordförande Vård för Pengarna
 5. Tack för din fråga.
  Vården ska vara lätt att nå och lätt att förstå. Det är ett motto som vi arbetar efter och kommer göra så även i fortsättningen. Då hamnar inte patienter mellan stolar utan kan få stöd tex genom samordningssköterskor.

  JA
  Lotta Back
  Gruppledare
 6. Tack för din fråga!
  Ingen ska behöva hamna mellan stolarna. Vi har under flera år haft med satsningar på vårdlotsar, som ska säkerställa att ingen glöms bort.

  JA
  Anton Berglund
  Gruppledare landstinget Sörmland
 7. Multisjuka ska kunna vårdas mer i hemmet av sjukvården. Mobila team och en förstärkt hemsjukvård är nödvändig. Det ska finnas seniormottagningar i alla kommuner och äldre ska ha rätt till trygghetsboende från det man fyller 85 år.
  Kommer man akut till sjukhuset ska det finnas en vårdplats och inga långa väntetider på akuten. Dessutom ska det finnas en fast läkarkontakt.

  JA
  Marie-Louise Forslund Mustaniemi
  Landstingspolitiker (KD)
 8. Vi vill upprätta ett patientkontrakt för bland annat multisjuka så att detta inte ska ske. Vi har under förgående år arbetat med mobila team samt specialiserad sjukvård i hemmet. Vi ser att de varit framgångsrikt och de behöver fortsätta utvecklas för att kunna se till att multisjuka inte hamnar mellan stolarna.

  JA
  Monica Johansson
  Landstingsstyrelsens ordförande och gruppledare
 9. Ja, det kan vi lova att vi ska undersöka. Samordningen kring multisjuka behöver i många fall bli bättre och det kräver också att vi analyserar vilka brister som finns idag.

  JA
  Anna Wåhlström
  Landstingsråd och ordförande för Miljöpartiet Sörmland