Kan du lova att undersöka varför administrationen kostar så mycket och aktivt vidta åtgärder för att förbättra arbetsmiljön inom vården?

 1. Vi har påbörjat det arbetet i opposition, och kan konstatera att Landstinget Sörmland nu har näst flest administratörer per invånare i hela Sverige. Nu är inte all administration av ondo i sig, men vi måste försäkra oss om att den bidrar till högre kvalitet och bättre effektivitet. Det ska underlätta för vårdpersonalen – annars måste man tänka om. Arbetsmiljön kräver ett helt eget svar, men ja, problemen är stora och vi måste jobba aktivt under lång tid för att förbättra arbetsmiljön.

  JA
  Magnus Leivik
  Gruppledare
 2. Den centrala administrationen i landstinget är enbart 55 öre per hundralapp. Landstinget måste ha en viss administration för att fungera och kunna fatta riktiga beslut. Vi lovar självfallet att säkerställa att alla skattepengar går till rätt saker, och det kan ibland innebära rekrytering av medicinska sekreterare eller andra vårdadministratörer som avlastar läkare och sjuksköterskor. Även detta är en del i att förbättra arbetsmiljön.

  JA
  Ewa Callhammar
  Toppkandidat
 3. Absolut! Resurser ska omfördelas från politik och central administration till vårdgolvet.

  JA
  Jonas Lindeberg
  Ordförande Vård för Pengarna
 4. Administration av en stor organisation behövs. Precis som allt annat så behöver den också alltid ställas inför rationaliseringskrav. För att underlätta inom vården är den patientnära administrationen något som istället ska öra för att avlasta dom som jobbar direkt med patientvård. Bra arbetsmiljö är något man skapar tillsammans på sin arbetsplats. Resultaten från den medarbetarenkät som landstinget årligen genomför ger ett bra verktyg för förbättring men också ett bra underlag för oss politiker

  JA
  Mattias Claesson
  Landstingsråd och gruppledare
 5. Administrationens yttersta syfte är att vara ett stöd till inte minst vården. Dessa yrkesgrupper behövs, som lönehandläggare, ekonomer, utredare osv. Bättre arbetssätt kan minska kostnaderna, och Miljöpartiet vill att eventuella ändringar ska ske genomtänkt så att inte kvalitet och medborgarinflytande blir lidande.

  Arbetsmiljön måste förbättras, bl.a. med alternativa arbetstidsmodeller och bättre schemaläggning så att all personal får tid för återhämtning.

  JA
  Anna Wåhlström
  Landstingsråd och ordförande för Miljöpartiet Sörmland
 6. Tack för frågorna.
  Vår uppfattning om administrationen är att den behövs då det kan handla om t ex löneutbetalningar, utredningar och medicinska sekreterare. Administration för verksamheten ska inte vara större än vad som behövs för att få verksamheten att fungera.
  Vi arbetar aktivt för förbättrad arbetsmiljö genom en rad förslag bl a förkortad arbetstid.

  JA
  Lotta Back
  Gruppledare
 7. En viktig del är att avlasta vårdpersonalen från deras administrativa uppgifter så att de kan koncentrera sig på sitt huvudsakliga uppdrag. Detta möjliggör vi till exempel genom att det anställs bemanningsassistenter, medicinska sekreterare och klinikadminstratörer. Ja, att förbättra arbetsmiljön för vår personal är enormt viktigt. De är vår viktigaste resurs och de görs inte genom att sänka skatten för de rikaste.

  JA
  Monica Johansson
  Landstingsstyrelsens ordförande och gruppledare
 8. Vi vill att staten ska ta över ansvaret för sjukvården och skrota landstingen. Det kommer innebära att landstingspolitiker inte kommer vara ansvariga för driften av sjukhus och primärvård om vi får bestämma. Mer styrd av professionella helt enkelt.

  JA
  Paul Sabo
  Kommunikationsansvarig