Kan du lova att under de kommande fyra åren införa så att förmånstagare genom Försäkringskassan får resa till reducerat pris på kollektivtrafiken i Sörmland?

 1. Frågan behöver förtydligas med vad som menas. Försäkringskassan hanterar många olika ersättningar och inte allt är på heltid.

  En person kan tex vara sjukskriven under en kort period, det kan bli väldigt komplicerat regelverk.

  Tycker ändå att det är en intressant tanke som jag redan har börjat tänka på. Återkom med förtydligande.

  NEJ
  Magnus Leivik
  Gruppledare
 2. Kollektivtrafiken är redan kraftigt subventionerad med skattemedel, och vi ser inget utrymme för att utöka den subventionen i dagens läge. Vi är även osäkra på om det här förslaget är förenligt med likabehandlingsprincipen i kommunallagen.

  NEJ
  Ewa Callhammar
  Toppkandidat
 3. Vi kan inte särbehandla bara för att man har ersättning från försäkringskassan.

  NEJ
  Jonas Lindeberg
  Ordförande Vård för Pengarna
 4. Det finns exempel på ditt förslag i andra län. I Sörmland har det inte diskuterats. Eftersom vi samverkar mycket med omkringliggande län där tåg också ingår så behövs en större överenskommelse annars blir det många restriktioner när och hur en sådan biljett ska gälla. Men din idé tar vi såklart med oss och funderar över om även förmånstagare hos Försäkringskassan ska finnas med i gruppen med rätt till reducerade priser.

  NEJ
  Mattias Claesson
  Landstingsråd, gruppledare
 5. Tack för din fråga, återkom gärna med en ny fråga. Vi förstår inte riktigt hur du menar.

  NEJ
  Lotta Back
  Gruppledare
 6. Tack för din fråga!
  Det är inget vi har tänkt prioritera.

  NEJ
  Anton Berglund
  Gruppledare landstinget Sörmland
 7. Det är fullt rimligt att den grupp du nämnder också reser kollektivt till reducerat pris. Så fungerar det på andra håll i Sverige, och det finns inget skäl till att det inte skulle göra det även i Sörmland

  JA
  Anna Wåhlström
  Landstingsråd och ordförande för Miljöpartiet Sörmland
 8. Det är svårt att svara på frågan, då det inte är riktigt tydligt med vad som menas.

  NEJ
  Monica Johansson
  Landstingsstyrelsens ordförande och gruppledare