Kan du lova att stärka läkarna gentemot försäkringskassan?

 1. Läkarnas roll gentemot Försäkringskassan, som är en statlig myndighet, är tyvärr inget landstingen beslutar om eller kan påverka kring.
  Det är Försäkringskassan som ställer upp de kriterier som de anser lämpliga i sin handläggning och detta är inget politiskt beslut.

  NEJ
  Ewa Callhammar
  Toppkandidat
 2. Nej det kan jag inte lova. Landstingen kan inte se till att sätta press på Försäkringskassan. Det är en statlig myndighet som själva hanterar det du efterfrågar. Det är ingenting som vi politiker i Landstinget kan göra någonting åt.

  NEJ
  Monica Johansson
  Landstingsstyrelsens ordförande och gruppledare
 3. Samarbetet och kommunikationen mellan försäkringskassan och intygsskrivande läkare måste förbättras – det kan vi som landstingsparti driva på lokal nivå. På nationell nivå måste man driva på för förenkling av det stora flertalet intygssituationer så att istället mer kraft kan läggas på exempelvis rehabiliteringsplanering för de patienter som behöver.

  JA
  Jonas Lindeberg
  Ordförande Vård för Pengarna
 4. Ett förenklingsarbete mellan försäkringskassa och intygsskrivande läkare behövs. Landstingen via den gemensamma organisationen SKL är den mest naturliga vägen för att förändra. Landstinget Sörmland kan såklart ta initiativ för detta. På nationell nivå är det direktiven till de statliga myndigheterna som styr.

  JA
  Mattias Claesson
  Landstingsråd, gruppledare men även riksdagskandidat
 5. Ja, vi kan försöka. Landstingens skyldighet att utfärda intyg är reglerad i lag, och utformningen regleras i föreskrifter. Ofta är de väldigt detaljerade och det är krångliga system för läkarna. Landstingen skulle behöva samfällt påverka staten så att det blir mindre krångel för läkarna, och smidigare för den enskilde.

  JA
  Magnus Leivik
  Gruppledare
 6. Tack för frågan.
  Försäkringskassan kan vi inte bestämma över på landstingsnivå. Däremot samverkar vi mycket och får försöka påverka för en förbättring. Det är en viktig fråga!

  NEJ
  Lotta Back
  Gruppledare
 7. Nej, det kan vi inte. Staten ansvarar för försäkringskassan och styrs av riksdagen.

  NEJ
  Marie-Louise Forslund Mustaniemi
  Gruppledare
 8. Det är inte i första hand en fråga för landstinget. Däremot vet vi att det ofta uppstår problem i mötet mellan landstingets läkare och F-kassan, vilket drabbar patienterna, och vi kan definitivt lova att ta frågan vidare i partiet upp på statlig nivå där man faktiskt kan göra något åt det.

  JA
  Anna Wåhlström
  Landstingsråd och ordförande för Miljöpartiet Sörmland