Kan du lova att se till att buss- och tågförbindelserna till Västerås fungerar?

 1. Naturligtvis ska kollektivtrafiken fungera. Pendlingen mellan Eskilstuna och Västerås är viktigt för båda våra län. De kommande åren bygger vi upp ett integrerat tågtrafiksystem i hela Mälardalen, med nytt biljettsystem, nya taxor och nya tåg.

  JA
  Magnus Leivik
  Gruppledare
 2. I de faktorer landstinget kan påverka så kan vi lova detta. Tyvärr äger Trafikverket både spåren och vägarna vi kör på, vilket gör att vi inte har rådighet över alla omständigheter och eventualiteter som kan uppstå på resan.

  JA
  Christer Kax Sundberg
  1:e vice ordförande landstingsfullmäktige
 3. Kollektivtrafiken ska fungera. Sen styr inte landstinget över alla inblandade faktorer, men vi ska göra vårt bästa för att påverka.

  JA
  Jonas Lindeberg
  Ordförande Vård för Pengarna
 4. Tack för din fråga.
  Eftersom vi vill att människor ska resa med kollektivtrafiken, så måste avgångar fungera för många.
  Självklart är ambitionen att det ska fungera. Vi vill se ett statligt järnvägsunderhåll.

  JA
  Lotta Back
  Gruppledare
 5. Vi ska göra vad vi kan men landstinget äger inte frågan. Jag kan lova att påpeka det du lyfter för dem instanserna som har huvudansvaret. Det är Trafikverket som äger både spåren och vägarna vi kör på, vilket gör att vi inte har det sista ordet gällande omständigheter runtikring resandet.

  JA
  Monica Johansson
  Landstingsstyrelsens ordförande och gruppledare
 6. Sörmland behöver generellt bli ännu bättre på pendlingsmöjligheter till omkringliggande län, och Miljöpartiet vill bygga ut både tåg- och bussförbindelserna. Vi vill dessutom satsa på att rusta upp järnvägen. Vi kan inte lova att det sker de allra närmaste åren, men vi jobbar på att det ska bli verklighet så fort som möjligt. Ett bekvämt och klimatsmart resande som fungerar behövs – både för människa och miljö.

  JA
  Anna Wåhlström
  Landstingsråd och ordförande för Miljöpartiet Sörmland
 7. Tack för din fråga!
  Självklart ska kollektivtrafiken fungera.

  JA
  Anton Berglund
  Gruppledare Landstinget Sörmland
 8. Det är klart att kollektivtrafiken ska fungera. Fortsatt samarbete Västerås-Eskilstuna och de två regionerna Västmanland och Sörmland så att vi tillsammans är överens om utvecklingen. MDH är en annan viktig aktör tillsammans med Trafikverket.

  JA
  Mattias Claesson
  Landstingsråd och gruppledare