Kan du lova att se även annan personal än sjuksköterskor och läkare? Vi är många som finns inom vården som oftast aldrig nämns i sammanhanget.

 1. Vi ser er. Alla inom vården och landstingets verksamheter behövs. Utan vaktmästare blir lamporna inte bytta, utan måltidspersonalen får ingen mat och utan löneadministratörerna får ingen lön. Alla kuggar behövs i det här maskineriet som landstinget är.

  JA
  Ewa Callhammar
  Toppkandidat
 2. Det är riktigt att ofta är det de stora yrkesgrupperna som nämns – och ibland blir “ofta” till “alltid”. Det krävs flera hundra olika yrkeskategorier för att bedriva en moden sjukvård. Alltifrån servicepersonal, städare och kökspersonal, till administratörer, HR-specialister och inköpare, men också vårdpersonal, fysioterapeuter, biträden, biomedicinska analytiker och många andra.

  Ja, vi kommer att se er. Moderaterna har senaste åren gjort 300 besök i vården. Och vi ska göra många fler!

  JA
  Magnus Leivik
  Gruppledare
 3. Tack för din fråga.
  Ja, det är viktigt att alla yrkeskategorier inom vården blir uppmärksammade. Det skrivs ofta läkare och sjuksköterskor lite hastigt, bara för att det oftast är kort om utrymme i artiklar och dylikt. Det är ingen ursäkt, men en förklaring. I vårt valprogram skriver vi att personal som stöttar oss, vårdar oss, skjutsar oss, sköter lokaler, svarar på frågor, underhåller och utbildar oss är viktiga för regionen och behöver vettiga arbetsvillkor och trygga anställningar.

  JA
  Lotta Back
  Gruppledare
 4. Vi försöker se så många som möjligt av landstingets medarbetare. Alla i vården och landstingets övriga verksamheter har en viktig roll att fylla. Om de så är undersköterskor, vaktmästare eller lokalvårdare till exempel. Alla har en stor del i att se till att landstinget fungerar på en daglig basis. Vi försöker i allra högsta möjliga mån se och uppmärksamma så många som möjligt av landstingets alla duktiga medarbetare.

  JA
  Monica Johansson
  Landstingsstyrelsens ordförande och gruppledare
 5. Sjuksköterskebristen i slutenvården och läkarbristen i öppenvården är de två största rekryteringsbehoven i dagsläget. Därför pratas det mycket om dessa. Vi ser dock en brist på exempelvis paramedicinsk kompetens såsom fysioterapeuter och arbetsterapeuter samt röntgensköterskor och psykologer, dessa räcker inte heller till för dagens behov. På sikt behöver även undersköterskerekryteringen tryggas. Och givetvis behövs många andra personalkategorier för att verksamheten ska fungera.

  JA
  Jonas Lindeberg
  Ordförande Vård för Pengarna
 6. Tack för din fråga!
  Självklart, all vårdpersonal är av stor vikt för att vården ska bli bättre!

  JA
  Anton Berglund
  Gruppledare landstinget Sörmland
 7. Ja. Det stämmer att andra yrkesgrupper såsom t.ex. fysioterapeuter ofta hamnar i skymundan, och man förbiser vad dessa och andra yrkesgrupper som lokalvårdare, dietister m.fl. kan göra för att avlasta sjuksköterskorna. Vi har infört arbetssätt med vårdnära service (VNS) för att kompensera för bristen på sjuksköterskor och tillvarata den kompetens som finns inom andra yrken, och det vill vi fortsätta utveckla. Vårdorganisationen mår bra av att andra yrkesgrupper synliggörs.

  JA
  Anna Wåhlström
  Landstingsråd och ordförande för Miljöpartiet Sörmland
 8. JA och JA en gång till. Alla olika professioner och stödfunktioner behövs. Valde härom dagen att uppmärksamma Öknaskolans bibliotekarie med Centerpartiets guldklöver för hennes viktiga arbete med elever och lärare, detta som ett exempel.
  Den allmänna debatten rör sig mycket kring de grupper du nämner något som vi politiker ofta då behöver svara på. Men var säker på att vi också har förmågan att se alla kategorier av personal.

  JA
  Mattias Claesson
  Landstingsråd och gruppledare