Kan du lova att satsa fler utbildningsplatser till Eskilstuna folkhögskolan?

 1. Liberalerna värnar folkhögskolorna i Sörmland. De har en viktig funktion när det gäller folkbildning och utbildning till gymnasiekompetens och möjlighet till ökad kompetens i olika kulturformer. Liberalerna kommer att värna utvecklingen av Eskilstuna folkhögskola och trycka på för att de statliga anslagen från Folkbildningsrådet utökas.

  JA
  Christer Kax Sundberg
  1:e vice ordförande landstingsfullmäktige
 2. Folkhögskolor är bra – men vi är tveksamma till att de ska drivas av landstinget.

  NEJ
  Jonas Lindeberg
  Ordförande Vård för Pengarna
 3. Hej!
  För Miljöpartiet är folkhögskolorna väldigt viktiga, och vi kommer arbeta för att förstärka deras roll i den sörmländska utbildningen. Det gäller naturligtvis även Eskilstuna folkhögskola. Finns det tillräckligt med intresserade elever så är vi öppna för att satsa på fler platser inom både språkutbildning, allmän inriktning och konstnärliga utbildningar.

  JA
  Anna Wåhlström
  Landstingsråd och ordförande för Miljöpartiet Sörmland
 4. Tack för din fråga!
  Vi anser inte att landstinget skall öka folkhögskoleplatser utan snarare minska dem, fokus skall ligga på att få vården att fungera.

  NEJ
  Anton Berglund
  Gruppledare landstinget Sörmland
 5. Centerpartiet anser att folkhögskolorna fyller en viktig roll i det svenska utbildningssystemet. Finns efterfrågan och mer medel från staten (vilket vi också vill) så ska båda våra folkhögskolor fortsätta att utvecklas.

  JA
  Mattias Claesson
  Landstingsråd och gruppledare
 6. Folkhögskolor är viktiga. De ingår i vad vi kallar jobblinjen. De förbättrar kraftigt chanserna för många personer att få ett jobb. Om fler söker sig till folkhögskolan så måste platserna också bli fler, utan att man tummar på kvaliteten.

  JA
  Magnus Leivik
  Gruppledare
 7. Tack för frågan.
  Vi värnar om folkhögskolorna och ser gärna en utökning av utbildningsplatser. Det är en viktig plattform för många elever i sin fortsatta utveckling.

  JA
  Lotta Back
  Gruppledare
 8. Ja, vi ser att både Eskilstuna folkhögskola och övriga folkhögskolor i länet är viktiga aktörer för att främja bildning, utbildning och integration i länet. Tack vare den socialdemokratiskt ledda regeringens satsningar på folkbildningen ser vi en god möjlighet att fortsätta utveckla skolorna.

  JA
  Åsa Kratz
  Ordförande i nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet