Kan du lova att sänka avgifterna inom tandvård som redan är så dyr så man slipper åka till andra billigare landsting samt införa läkarbesök via app?

 1. 1. Min uppfattning är att Folktandvården i Sörmland redan har låga priser. De pressar priserna hela tiden.

  2. Ja, moderaterna är den starkaste kraften i Sörmland för den digitala utvecklingen. Det är självklart att man ska kunna prata med sjukvården genom mobil/app.

  JA
  Magnus Leivik
  Gruppledare
 2. Två frågor i en. Priserna för tandvård fastställs av landstinget på rekommendation från Folktandvården. De priser som Folktandvården har är beräknade och prissatta utifrån den konkurrens som finns.
  Det ska såklart gå att besöka din doktor via mobil/app, en av länets vårdcentraler har det som grund i sitt utbud. Omställningen till digitala möten som komplement till de fysiska är något som vi i Centerpartiet vill genomföra omgående.

  JA
  Mattias Claesson
  Landstingsråd, gruppledare
 3. 1. Vårt mål är att att tandvården ska ha så låga priser som möjligt.

  2. Vi stödjer helt och fullt den digitala utvecklingen och hoppas att alla snart ska kunna träffa sin läkare över video om de så önskar.

  JA
  Ewa Callhammar
  Toppkandidat
 4. Tandvårdens priser ska vara så låga som möjligt och effektiviseringsarbete pågår hela tiden, men vi kan inte lova att sänka avgifterna.

  Digitala vårdkontakter ska fortsätta utvecklas även i landstingets regi. Det är ett viktigt komplement till övriga kontaktvägar med vården (som ofta tar tid och är krångliga). Dock är det viktigt att kvalitet och kontinuitet kan upprätthållas och många sjukdomar kräver fysiska besök också.

  JA
  Jonas Lindeberg
  Ordförande Vård för Pengarna
 5. Tack för din frågorna.

  1)Självklart. Tänderna är en del av munnen. Vi går till val på ett högkostnadskort för tandvård.

  2) Digitala kontakter med läkare är under utveckling på vårdcentralsnivå.

  JA
  Lotta Back
  Gruppledare
 6. 1. Ja, vi har för avsikt att arbeta mot att sänka avgifterna för tandvården till ett så lågt pris som möjligt, då tandvården är en klassfråga.

  2. Digitala vårdkontakter är viktigt för tillgängligheten och de är något vi arbetar med för att vidareutveckla, vi har även fått medel ifrån staten för att förstärka 1177 till exempel.

  JA
  Monica Johansson
  Landstingsstyrelsens ordförande och gruppledare
 7. Tack för din fråga!
  Inom folktandvården ska det vara låga och konkurrenskraftiga priser. Vad det gäller digitala vårdbesök är det något vi står bakom. Vi anser att landstinget ska ha en egen app för digitala besök.

  JA
  Anton Berglund
  Gruppledare landstinget Sörmland
 8. Läkarbesök via app ska definitivt införas för sådana vårdsituationer där det inte krävs ett fysiskt möte för undersökning osv, vilket det ju trots allt gör ibland. Vi har varit med och tagit beslut om sänkta avgifterna för tandvård, och anser att god tandvård ska vara en självklarhet för alla oavsett förutsättningar.

  JA
  Anna Wåhlström
  Landstingsråd och ordförande för Miljöpartiet Sörmland