Kan du lova att öka resurser till vård och omhändertagande av akut psykiskt sjuka som söker hjälp?

 1. Liberalerna vill öka antalet mobila team inom psykiatrin för att kunna hjälpa fler personer så snabbt som möjligt. Vi ser gärna också att fler aktörer bereds möjlighet att etablera sig inom psykiatrin för att öka vårdutbudet i Sörmland. När man mår som sämst så måste vården kunna hjälpa till så snabbt som möjligt för att minska lidandet.

  JA
  Ewa Callhammar
  Toppkandidat
 2. Den växande psykiska ohälsan är ett stort samhällsproblem som vi måste ta tag i. För att komma till bukt med detta vill vi bland annat förstärka barn- och ungdomspsykiatrins utredningsinsatser inom den neuropsykiatriska vården, utveckla brukarstyrda inläggningar i psykiatrin där patienten och inte läkaren avgör när denne behöver slutenvård och vi vill även införa en nollvision mot suicid. Regionen erbjuder redan idag utbildning till högstadieelever för att förbättra den psykiska hälsan och minska risken för självmord. Vi vill att alla elever i årskurs 8 ska få ta del av den utbildningen. För att förebygga suicid men även för andra akuta psykiatriska besvär vill vi även utveckla våra mobila team inom psykiatrin.

  JA
  Monica Johansson
  Landstingsstyrelsens ordförande och gruppledare
 3. Ja. Vi vill fokusera Landstinget Sörmlands resurser på huvuduppdragen – och där ingår psykiatrisk sjukdom.

  JA
  Jonas Lindeberg
  Ordförande Vård för Pengarna
 4. Den psykiska ohälsan är ett stort samhällsproblem. Vi vill framförallt fokusera på de tidiga insatserna till barn och unga. Såväl nationellt som i Sörmland. Samverkan BUP, skola, elevhälsa och familj vill vi stärka.
  Primärvårdens roll i psykiatrin har stärkts de senaste åren. Det måste fortsätta, det är tyvärr så att nästan hälften av sjukskrivningarna har psykisk diagnos.

  JA
  Mattias Claesson
  Landstingsråd och gruppledare
 5. Ja! Vi har föreslagit mer resurser till BUP, försöka öppna slutna vårdplatser samt införa skärpning i lagen om längsta tillåtna väntetider för att barn sa träffa psykolog (till 30 dagar). Vi motsatte oss stängningen av vårdplatser för unga vuxna. Vi vill ha nollvision mot självmord, och att det inrättas regional kriscenter mot självmord. Vi föreslår vårdlotsar för psykiatriska patienter, något som den styrande Koalitionen motsatt sig.

  JA
  Magnus Leivik
  Gruppledare
 6. Tack för frågan.
  Vi har medverkat till extra resurser till psykiatrin på riksnivå. Det är en fråga som vi ofta lyfter och lägger extra resurser på. Den ökade psykiska ohälsan måste prioriteras. Det är viktigt att tänka på alla unga, som mår psykiskt dåligt. Mobila team tycker vi är en bra satsning, men det kommer ändå behövas slutenvårdsplatser.

  JA
  Lotta Back
  Gruppledare
 7. Psykiatrin behöver byggas ut, både vad gäller akut och planerad vård. Vi behöver bli bättre på att möta upp de här patienterna direkt.

  JA
  Anna Wåhlström
  Landstingsråd och ordförande för Miljöpartiet Sörmland