Kan du lova att ni inte gör nedskärningar i kollektivtrafiken nästa mandatperiod?

 1. Vi genomför just nu stora investeringar i kollektivtrafiken på regional nivå, med inköpen av nya moderna tåg som ska trafikera hela Mälardalen. Byggandet av Citybanan i Stockholm möjliggör också tätare avgångar när regional- och fjärrtåg inte längre behöver trängas med SL:s pendeltåg. När Region Sörmland bildas kommer kommunerna fortsatt ha ansvar för kollektivtrafiken inom sin kommun. Liberalerna kan dock lova att inte skära ned på den regionala trafiken.

  JA
  Ewa Callhammar
  Toppkandidat
 2. En växande befolkning har behov av mer kollektivtrafik. Inom kort kommer nya tåg att rulla på våra järnvägar och det kommer att bli fler och tätare avgångar. Samtidigt måste vi se till att trafiken finns där den är efterfrågad. Vi kan inte ha tomma bussar på linjer och tider där ingen åker. Det går därför inte att lova fler bussar på alla linjer överallt, utan utformningen måste vara genomtänkt och resurserna hela tiden omprövas så att de används bäst.

  JA
  Magnus Leivik
  Gruppledare
 3. Kollektivtrafiken är viktig. Vi planerar inte att dra ned på den regionala trafiken som landstinget ansvarar för. Däremot ser vi inte heller i dagsläget ekonomiskt utrymme för nya stora kollektivtrafiksatsningar.

  JA
  Jonas Lindeberg
  Ordförande Vård för Pengarna
 4. Hej!
  Kollektivtrafiken är en av Miljöpartiets absolut viktigaste frågor, och en förutsättning för omställningen till ett klimatsmart och ekologiskt hållbart samhälle. Den gynnar dessutom resandet bland kvinnor, barn och låginkomsttagare, och är därmed även en jämställdhetsfråga. Vi kommer aldrig gå med på nedskärningar så länge vi sitter vid makten. Tvärtom – kollektivtrafiken ska byggas ut, både i stad, tätort och glesbygd!

  JA
  Anna Wåhlström
  Landstingsråd och ordförande för Miljöpartiet Sörmland
 5. Tack för din fråga!
  Vi vill snarare öka resurserna till kollektivtrafiken och t ex införa gratis resor för personer över 65 år.

  JA
  Anton Berglund
  Gruppledare landstinget Sörmland
 6. Centerpartiet gillar kollektivtrafik som är tillgänglig i hela länet och drivs med fossilfria bränslen.
  Centerpartiet vill förenkla användandet av kollektivtrafiken så att alla i HELA Sörmland kan dra nytta av den. Omstigningsplatser, anropsstyrda linjer, pendlarparkeringar, infartsparkeringar är några exempel. Är vi fler som reser kollektivt i det system vi redan har kostar det inte mer. Tidtabellerna för tåg och buss måste ha lång livslängd så att trovärdigheten för arbetspendlarna finns.

  JA
  Mattias Claesson
  Landstingsråd och gruppledare
 7. Vi kommer att stärka kollektivtrafiken. Exempelvis kommer vi att inför eldrivna bussar i stadstrafiken. Vi har tillsammans i regionen köpt nya fina tåg för att förbättra för pendlingen. Under hösten utvärderar vi även gratis bussresor för pensionärer i Katrineholm som vi provade under sommaren.

  JA
  Fredrik Olovsson
  Ordförande för Socialdemokraterna i Katrineholm
 8. Tack för frågan.
  Vi kommer inte att stödja någon nedskärning av kollektivtrafiken. Vi vill att folk ska åka mer med kollektivtrafiken och då går det inte att minska på den. Fler ska ha tillgång till bra avgångar och vi tror på anropsstyrd trafik där det passar.

  JA
  Lotta back
  Gruppledare