Kan du lova att minska den orimligt stora administrativa bördan för sjulvårdspersonalen?

 1. Ja, vi har satsat på administrativ personal, till exempel medicinska sekreterare, ambulansdirigenter och klinikadministratörer vars syfte är att avlasta vårdpersonalen från administrativa sysslor. Dessa yrkesgrupper kommer vi även i fortsättningen behöva ha. Däremot ska vi självklart använda våra resurser klokt och inte anställa administrativ personal som inte behövs.

  JA
  Monica Johansson
  Landstingsstyrelsens ordförande och gruppledare
 2. Ja. Det är nu snart 2,5 år sedan vi beslutade att upphandla nytt vårdinformationsstöd som ska förenkla Överklagande och förarbete gör att det om allt går vägen kan tecknas avtal ganska snart. Vi har infört elektroniska frikort, mer funktioner på 1177 vårdguiden så att patienterna lättare kan boka, boka om, förnya recept med mera. Så omställningen är på gång, automatiserade funktioner för att registrera i nationella register planeras. En förenklad administration gynnar alla.

  JA
  Mattias Claesson
  Landstingsråd och gruppledare
 3. Tack för din fråga!
  Vi måste anställa fler personer inom vården så att den administrativa bördan minskar, inte ökar.

  JA
  Anton Berglund
  Gruppledare Landstinget Sörmland
 4. Den administrativa bördan på vårdpersonalen är alldeles för stor. Vi behöver fler medicinska sekreterare och bättre IT-system för att nämna några konkreta åtgärder.

  JA
  Ewa Callhammar
  Toppkandidat
 5. Vårdpersonalens tid ska i större omfattning användas till patientarbete. Vi vill ha fler medicinska sekreterare, bättre digitala system med färre klick som är mer automatiserade och samstämda, vi vill jobba för enklare intygsförfarande exempelvis vid sjukintyg. Det ska vara färre administrativa möten och de som ändock behövs ska ha tydlig agenda och beslutsmandat. Vi ska se över vad som faktiskt behöver mätas och rapporteras, en del kan rationaliseras bort eftersom det inte leder till åtgärder.

  JA
  Jonas Lindeberg
  Ordförande Vård för Pengarna
 6. Ja, vill satsa på serviceteam som ska avlasta sjukhuspersonalen så att t ex sköterskor får tid och möjlighet att ägna sig åt att vårda patienter. Genom att utveckla IT-systemen och digitalisera mer,a så avlastas personalen ytterligare. Dessutom vill vi förstatliga sjukvården, dvs ta bort landstingen, och det kommer att medföra organisatoriska förbättringar.

  JA
  Marie-Louise Forslund Mustaniemi
  Gruppledare och toppkandidat till Landstinget
 7. Tack för din fråga.
  Ja, det görs redan fler saker för att minska på den administrativa bördan hos vårdpersonalen. Vi vill inte ha större administration än vad som behövs för att möta verksamheternas behov.

  JA
  Lotta Back
  Gruppledare
 8. Ja. Vi vill satsa på att lägga över så mycket som möjligt av de administrativa arbetsuppgifterna på annan personal som t.ex. medicinska sekreterare, så att vårdpersonalen får mer tid över för mötet med den enskilda patienten. Viss administration kommer alltid att förekomma, men det kan bli betydligt mindre genom en mer rationell arbetsfördelning.

  JA
  Anna Wåhlström
  Landstingsråd och ordförande för Miljöpartiet Sörmland
 9. Under mandatperioden har det genomförts en utredning, men som sedan helt har fallit i träda. Det viktigaste är att vårdpersonalen ges förutsättningar för ett smidigt och effektivt arbete. Trots mer pengar och fler läkare så har mängden besök minskat. Utvecklingen har därför gått bakåt de senaste åren. Lösningen är komplicerad. Frågan är inte så enkel som: Hur minskar vi administrationen, utan hur gör vi den smartare?

  JA
  Magnus Leivik
  Gruppledare