Kan du lova att medverka till att skapa en skärgårdstrafik liknande den som finns i Region Östergötland?

 1. Skärgårdstrafiken i Sörmland organiseras av kommunerna, och är därmed ingen fråga landstinget ansvarar för.

  NEJ
  Christer Kax Sundberg
  1:e vice ordförande landstingsfullmäktige
 2. Bra ide – kanske kombinerat med turismutveckling? Men inget som ingår i landstingets huvuduppdrag.

  NEJ
  Jonas Lindeberg
  Ordförande Vård för Pengarna
 3. Hej!
  Miljöpartiet är positiva till alla former av kollektivt resande och klimatsmarta transporter, även båt, och kan tänka oss se över både linjetrafik och anropsstyrd trafik i den sörmländska skärgården. Det skulle gagna bofasta både direkt och indirekt genom att stimulera den lokala turistnäringen. Det finns fantastiska värden längs kusten som Miljöpartiet vill ska tas tillvara på ett miljömedvetet och för regionen stärkande sätt.

  JA
  Anna Wåhlström
  Landstingsråd och ordförande i Miljöpartiet Sörmland
 4. Tack för din fråga!
  Nej det kan vi inte lova, ett intressant förslag men det är inget vi har i planen nu, men självklart tar vi till oss detta och tittar på det!

  NEJ
  Anton Berglund
  Gruppledare landstinget Sörmland
 5. Likt tidigare svar, Centerpartiet kan tänka sig att först undersöka möjligheterna för en sammanhållen skärgårdstrafik för såväl Stockholm som Östergötland. Ansvaret är idag inte på landstinget men kan vara det för Region Sörmland inom en framtid.

  JA
  Mattias Claesson
  Landstingsråd och gruppledare
 6. Tack för frågan.
  Vi har med båtturism i vårt partiprogram i Sörmland. Vi vill att alla ska ha rätt att ta sig med båt i vår vackra skärgård, även de utan lyxbåt. Därför vill vi satsa mer på båtturism, utan att veta exakt hur det ser ut i Östergötland.

  JA
  Lotta Back
  Gruppledare
 7. Ja, vi har något liknande redan idag, bara små skillnader och beslut är redan fattat.

  JA
  Monica Johansson
  Landstingsstyrelsens ordförande och gruppledare