Kan du lova att man måste genomgå en bedömning, alternativt få remiss, innan man kan få en neuropsykiatrisk utredning genom fria vårdvalet?

 1. Det vi behöver är att stärka kapaciteten och korta våra egna köer till NP utredningar. Lagstiftningen är tydlig, du har rätt att söka öppen vård i hela landet. Hanteringen av neuropsykiatriska utredningar står högt upp på den politiska dagordningen. Sedan är det som i många andra fall att det saknas personal med rätt kunskaper vilket såklart försvårar att få det utfall vi vill ha. Remisstvång är för oss inte rätt väg att gå.

  NEJ
  Mattias Claesson
  Landstingsråd och gruppledare
 2. Liberalerna vill inte införa ett remisstvång i landstinget då det skulle försvåra för många och skapa onödiga köer i vården. Det måste istället ställas högre krav på att de som genomför utredningar åt landstinget gör dessa enligt en bedömning att utredning bör ske.

  NEJ
  Ewa Callhammar
  Toppkandidat
 3. Tack för din fråga.
  Vi vill inte införa remisstvång i Landstinget. Det skulle innebära mycket extra administration och kan öka på köer mer än nödvändigt.

  NEJ
  Lotta Back
  Gruppledare
 4. Hej! Kanske har jag missförstått frågan, men man kan inte få en psykiatrisk utredning i något vårdval idag, såvitt jag känner till. Däremot kan det finnas upphandlade leverantörer och att dessa själva kan initiera utredningar. Som patient har du inte “rätt” att bli utredd, utan det bestäms efter vårdgivarens bedömning. Landstinget Sörmland följer sedan upp om man följer de riktlinjer som finns, till exempel i fråga om kriterier för att initiera en utredning (som kan vara ganska omfattande).

  JA
  Magnus Leivik
  Gruppledare
 5. Tack för din fråga!
  Vi vill inte ha remisstvång.

  NEJ
  Anton Berglund
  Gruppledare landstinget Sörmland
 6. Neuropsykiatriska utredningar är tyvärr en bristresurs idag. Vi behöver kunna göra fler och med kortare väntetid. Det bästa vore dessutom om utredningen kunde genomföras på den enhet som sedan behandlar och följer upp. Därför är det bästa ur patient- och resursperspektiv att en initial bedömning görs innan en eventuell neuropsykiatrisk utredning. För att detta ska fungera behöver vi dock satsa mer resurser på psykiatrisk sjukvård så köerna kan kortas.

  JA
  Jonas Lindeberg
  Ordförande Vård för Pengarna
 7. Bedömning bör alltid göras innan en utredning påbörjas. Det viktigaste här är att korta köerna inom psykiatrin så att alla får den hjälp som behövs inom rimlig tid.

  NEJ
  Anna Wåhlström
  Landstingsråd och ordförande för Miljöpartiet Sörmland
 8. Nej, vi vill inte införa remisstvång, men en bedömning bör alltid göras innan en utredning påbörjas.

  NEJ
  Monica Johansson
  Landstingsstyrelsens ordförande och gruppledare