Kan du lova att lösa rekryteringsproblemen på vårdcentralerna nu när ni lovar försämring av primärvårdens bästa konkurrensfördel, arbetstiderna?

 1. Bättre arbetsmiljö är centralt för att behålla all vårdpersonal och distriktsläkarnas arbetstider är en viktig faktor. Vi vill även i fortsättningen att de ska ha stort inflytande över sitt schema. På sikt kommer dock primärvårdens öppettider behöva ökas för att få den tillgänglighet medborgarna vill ha. Då kommer några pass behöva hamna på obekvämare arbetstider. Vi tänker oss dock att morötter är bättre än piskor för att lösa detta. (se även våra svar på de två tidigare frågorna i detta ämne)

  JA
  Jonas Lindeberg
  Ordförande Vård för Pengarna
 2. Vi vill föra över mer resurser till primärvården och införa ett husläkarsystem. Vi hoppas att även detta ska bli en av primärvårdens stora konkurrensfördelar. För att minska trycket på akutmottagningarna behöver vi dock någon form av primärvård som kan nås även utanför ordinarie öppettider.

  JA
  Ewa Callhammar
  Toppkandidat
 3. Tack för din fråga!
  Vi måste prioritera arbetsmiljön.

  JA
  Anton Berglund
  Gruppledare Landstinget Sörmland
 4. Miljöpartiet arbetar för att stärka vårdcentralerna med tillgänglighet även före och efter kontorstid. Vi vill å andra sidan också hitta bättre arbetstidsmodeller för personalen, och driver frågan om arbetstidsförkortning med bibehållen lön, i första hand för äldre medarbetare, men på sikt även för övriga. Det skapar tid för återhämtning och gör det mer attraktivt att arbeta inom vården, även om man behöver jobba t.ex. kväll ibland, vilket redan nu sker inom de flesta yrken.

  JA
  Anna Wåhlström
  Landstingsråd och ordförande för Miljöpartiet Sörmland
 5. Det finns gränser för hur mycket politikerna bör lägga sig i. Moderaterna anser att varje vårdcentral själv bäst känner sina patienter och vilka behov och önskemål de har. Vi är kategoriskt emot att styra detaljerna för vårdcentralerna. Och det är ju ingen idé att vårdcentralen är öppen på pappret, men det jobbar ingen läkare där. Så svaret är att vårdcentralerna borde få större frihet att hitta sina egna lösningar så att det blir attraktivt att jobba där.

  JA
  Magnus Leivik
  Gruppledare
 6. Frågan om den lokala arbetsmiljön är tudelad. Såklart ska den fysiska arbetsmiljön vara så bra den bara kan, det kan och ska vi se till.
  När det gäller den andra delen av arbetsmiljö, dvs hur arbetsgrupper fungerar på sin arbetsplats är det mer viktigt med tydligt uppdrag, närvarande lokalt chefs- och ledarskap. Svensk primärvård ska vara första linjens vård det är de flesta partier överens om. Med det kommer utökade öppettider, mer resurser och mer vård som flyttas från sjukhus till närvård.

  JA
  Mattias Claesson
  Landstingsråd och gruppledare
 7. Framöver så kommer primärvårdens öppettider behöva utökas för att möta efterfrågan hos sörmlänningarna. Därav så kommer några pass hamna på obekvämare arbetstider. Samtidigt är det viktigt att varje vårdcentral anpassar sin verksamhet utifrån deras patienters behov. Självklart är det också så att det är av stor vikt att arbetsmiljön är god och att vi fortsatt är en attraktiv arbetsgivare. Fortsatta personalsatsningar kommer heller inte lösas genom att sänka skatten för dem som tjänar allra mest.

  JA
  Monica Johansson
  Landstingsstyrelsens ordförande och gruppledare
 8. Ja, vi vill satsa på primärvården och göra den till en attraktiv arbetsplats. Där det är möjligt och önskvärt med utökade öppettider ska det kunna genomföras. Då skjuter vi till extra pengar. Men det är inget tvingande reform, det är upp till varje vårdcentral att avgöra. Det finns önskemål om att vården ska bli mer tillgänglig, att hålla öppet även på kvällar och helger är en väg, ökad tillgänglighet genom digitalisering är en annan. Båda är förstås önskvärda.

  JA
  Marie-Louise Forslund Mustaniemi
  Gruppledare och toppkandidat till Landstinget
 9. Tack för din fråga.
  Landstinget satsar på att utbilda och rekrytera mer personal för att få fler medarbetare inom vården. Vi ser inte öppettiderna som ett konkurrensmedel i någon större utsträckning, men det bör såklart ordnas på ett klokt sätt. Det är ingen vits med att alla vårdcentraler håller öppet på tider då det inte finns behov hos befolkningen. Vi vill ha 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön på två vårdcentraler till att börja med. Det skulle då vara två arbetslag och öppet 12 timmar.

  JA
  Lotta Back
  Gruppledare