Kan du lova att lönerna för sjuksköterskor blir högre?

 1. Det är främst genom löneförhandlingar mellan parterna som lönesättningen i landstinget görs och där är politikerna inte iblandade. Under mandatperioden genomförde vi en lönesatsning på sjuksköterskorna och blev därmed löneledande i landet.
  Både sjuksköterskor och och annan nödvändig personal i landstinget måste känna att den utbildning de genomgått betalar igen sig. Där är lönen en viktig del. Vi vill sänka skatte på arbete och höja brytgränsen för statlig inkomstskatt. Då får fler mer över.

  JA
  Ewa Callhammar
  Toppkandidat
 2. Då det är brist på arbetskraft så kommer lönerna att höjas i de förhandlingar som sker mellan parterna på arbetsmarknaden. Skatten på arbete och hur effektivt kommuner och landsting kan bedriva sina verksamheter utan att behöva höja skatter är det vi i Centerpartiet jobbar för. Det är till sist det som blir kvar i plånboken som räknas.

  JA
  Mattias Claesson
  Landstingsråd, gruppledare men även riksdagskandidat
 3. Ja, lönen är inte i proportion till utbildning och ansvar. Det kommer behövas ytterligare satsningar, inte bara på sjuksköterskor, utan även t ex medicinska sekreterare. Vi måste locka tillbaka de ca 500 sjuksköterskor som bor i Sörmland, men som jobbar med annat än vård. Dessutom föreslår Moderaterna nationellt att man ska få 500 kr extra kvar i plånboken varje månad.

  JA
  Magnus Leivik
  Gruppledare
 4. Tack för din fråga.
  Ja, landstinget kommer att behöva ha en fortsatt löneutveckling för sjuksköterskor och övrig vårdpersonal. Det är viktigt för att vara en attraktiv arbetsgivare. Löneläget för sjuksköterskor i landstinget Sörmland är bra i jämförelse med landet, men kan bli bättre.
  Vi har en stanna-kvar-bonus som förslag i vår budget för att visa uppskattning för personal som arbetar kvar hos oss.

  JA
  Lotta Back
  Gruppledare
 5. Vi måste förbättra lönerna men även satsa på arbetsmiljön i stort. Många medarbetare är mer intresserade av kortare arbetsdagar och att inte behöva arbeta så mycket övertid. Det är ofta inte lönen som gör det svårt att rekrytera medarbetare, det är den stressiga arbetsmiljön som gör att många inte vill jobba i vården. Och då hjälper det inte med högre lön, vi måste se till att det ges ordentligt med tid för patienterna och för återhämtning. Vårt svar är ja, men att högre lön inte räcker.

  JA
  Anna Wåhlström
  Landstingsråd och ordförande för Miljöpartiet Sörmland
 6. Vi förlitar på oss på den svenska modellen där arbetsmarknadens parter förhandlar om löneutveckling och arbetsvillkor för personalen. Det är en väl fungerande modell som vi har fullt förtroende för. Vi har under mandatperioden sett till att höja sjuksköterskornas löner.

  JA
  Monica Johansson
  Landstingsstyrelsens ordförande och gruppledare
 7. Tack för din fråga!
  Det är något vi har valt att prioritera varje år och vi kommer fortsätta att arbeta för högre löner.

  JA
  Anton Berglund
  Gruppledare landstinget Sörmland
 8. Att vårdpersonalen vill och orkar vara kvar på vårdgolvet är helt centralt för att vi ska kunna ge en trygg och säker vård till sörmlänningarna. Framförallt måste arbetsmiljön bli bättre och arbetsbelastningen hanterbar. Vi måste också ha konkurrenskraftiga sjuksköterskelöner och ser behov av att göra riktade satsningar på bland annat specialistsjuksköterskelöner och OB-tillägg.

  JA
  Jonas Lindeberg
  Ordförande Vård för Pengarna