Kan du lova att landstingets ekonomi är i balans varje år under nästa mandatperiod?

 1. Ja, vi kan lova att ta ansvar för landstingets ekonomi under de kommande fyra åren och säkerställa en ekonomi i balans.

  JA
  Ewa Callhammar
  Toppkandidat
 2. Vi behöver göra en stor vårdsatsning i Landstinget. Det måste finnas tillräckligt med personal på vårdgolvet med rätt kompetens för att möta patienternas behov, vilket det inte gör idag. Denna satsning kommer att kräva mycket resurser som vi i första hand ska ta från det reformutrymme som finns samt från politisk och central administration. Budgeten ska vara i balans. (Bristen på personal leder idag dessutom till onödigt dyra lösningar med köpt vård och hyrpersonal).

  JA
  Jonas Lindeberg
  Ordförande Vård för Pengarna
 3. Även om vi gör vår yttersta för en ekonomi i balans, kommer det vara extremt svårt eftersom sjukvårdens ekonomi är eftersatt. Redan i år går den med 300 miljoner kr i underskott. Det kommer att kräva flera år för att styra upp ekonomin efter de som styr nu. Samtidigt sa vi anställa fler sjuksköterskor, korta vårdköerna och öppna upp fler vårdplatser.

  NEJ
  Magnus Leivik
  Gruppledare
 4. Hej!
  En ekonomi i balans är en förutsättning för att kunna bygga en stabil verksamhet med ett kontinuerligt förbättringsarbete under kontrollerade former. Framtiden kan aldrig helt förutspås, men vi kan lova att göra vårt yttersta för att landstingets ekonomi ska vara i balans.

  JA
  Anna Wåhlström
  Landstingsråd och ordförande för Miljöpartiet Sörmland
 5. De kommande fyra åren är svårt att sia om. Det ska gå att ha ekonomi i balans, det kommer däremot inte vara lätt.
  Kostnadsutvecklingen är relativt hög inom sjukhusvården, vi blir allt fler äldre som kräver mer insatser inom vården.
  Vi tror dock att det finns mycket som kan göras annorlunda mot idag. Förändrade rutiner, mer förebyggande insatser som exempel.

  JA
  Mattias Claesson
  Landstingsråd och gruppledare
 6. Tack för frågan.
  Det är inte möjligt att lova en sådan sak. Vi är mycket beroende av olika statliga pengar till satsningar och det är svårt att gissa hur den ekonomiska utvecklingen i länet och landet ser ut de närmsta åren. Slipper vi vinster i välfärden så har vi mer pengar att röra oss med. Vi vill och strävar naturligtvis efter att ha en ekonomi i balans.

  NEJ
  Lotta Back
  Gruppledare
 7. Ja, de kan vi lova och det är en förutsättning för att vi ska kunna genomföra de reformer som vi vill genomföra. En annan förutsättning för att vi varje år har en ekonomi i balans är att vi även i fortsättningen har en socialdemokratisk regering som fortsätter investera i välfärden och som inte sänker skatten för de rikaste.

  JA
  Monica Johansson
  Landstingsstyrelsens ordförande och gruppledare