Kan du lova att landstinget Sörmland kommer att förstatligas?

 1. Det är en fråga för riksdagen att avgöra. Liberalerna vill inte avskaffa landstingen.

  NEJ
  Ewa Callhammar
  Toppkandidat
 2. Nej. Svensk sjukvård är bäst och billigast i världen – om än inte problem, till exempel vårdköer. Vi anser att det är bra om staten ägnar sig åt sina nuvarande uppgifter och ser till att höja kvaliteten i bl.a. polis och försvar.

  NEJ
  Magnus Leivik
  Gruppledare
 3. Nej, de kan vi inte lova och jag anser inte att ett förstatligande kommer att förbättra vården.

  NEJ
  Monica Johansson
  Landstingsstyrelsens ordförande och gruppledare
 4. JA. att lägga ned landstingen och låta staten ta över ansvaret för all sjukvård är en av KD:s allra viktigaste frågor. Systemet med 21 landsting skapades för över 150 år sedan. Vården är ojämlik. Det beror på var i landet du bor om du ska få den bästa vården, och hur länge du förväntas överleva till exempel vid en cancerdiagnos. Dagens högteknologiska specialiserade vård kräver en huvudman för att kunna användas effektivt. Jag lovar att Sörmlands landsting läggs ned om jag får bestämma.

  JA
  Marie-Louise Forslund Mustaniemi
  Gruppledare och toppkandidat till Landstinget
 5. Tack för din fråga!
  Det är en fråga som vi driver från riksdagen.

  JA
  Anton Berglund
  Gruppledare landstinget Sörmland
 6. Nej, det är ingenting vi önskar. Beslut ska tas så nära de som berörs som möjligt, och vi vill ha kvar landstingen. Däremot behöver delar av vården samordnas på nationell nivå, men det ser vi kan ske utan att staten tar över hela landstingsorganisationen.

  NEJ
  Anna Wåhlström
  Landstingsråd och ordförande för Miljöpartiet Sörmland
 7. Tack för din fråga.
  Nej, vi arbetar inte för att sjukvården ska förstatligas. Vi tror på en regional instans med större närhet och flexibilitet till beslut. Även en statlig organisation skulle ju kräva en regional organisering eftersom det ser så olika ut i landet.

  NEJ
  Lotta Back
  Gruppledare
 8. Det är tyvärr ett riksdagsbeslut som vi som landstingsparti inte har makt över. Vi kan däremot minimera den administrativa överbyggnaden.

  NEJ
  Jonas Lindeberg
  Ordförande Vård för Pengarna
 9. Vi i Centerpartiet är övertygade om att beslut ska fattas så nära den det berör som möjligt. Ett förstatligande av Landstinget Sörmland är inte aktuellt. Det gäller för alla verksamhetsområden som landstinget och den framtida regionen ansvarar för. Regional utveckling och styrning av infrastruktursatsningar, kollektivtrafik, vård och kulturutbud i samarbete med de sörmländska kommunerna det tror vi på.

  NEJ
  Mattias Claesson
  Landstingsråd, gruppledare men även riksdagskandidat