Kan du lova att kvinnor och män får en jämlik vård?

 1. Alla invånare i Sörmland ska få bra vård i tid. Oavsett kön, ekonomi eller ålder.

  JA
  Jonas Lindeberg
  Ordförande Vård för Pengarna
 2. Tack för din fråga.
  Vi vill absolut ha en jämlik vård. Vi går till val på “ett jämlikt Sörmland” och det innefattar precis alla, sedan kan vård och behandling skilja sig åt beroende på individuella skillnader. Vi respekterar och accepterar alla människors lika värde.

  JA
  Lotta Back
  Gruppledare
 3. En jätteviktig fråga för oss socialdemokrater. En jämlik och jämställd hälsa är något vi ständigt arbetar för. Ett exempel på det är att vi ser att de som nyttjar våra avgiftsfria besök på vårdcentraler mest är kvinnor mellan 70-79 år. För oss är utgångspunkten att alla sörmlänningar ska ha samma förutsättningar att få en trygg och god vård.

  JA
  Monica Johansson
  Landstingsstyrelsens ordförande och gruppledare
 4. Ja, det är självklart att svensk sjukvård ska vara jämlik. Män och kvinnor ska ha samma rättigheter och möjligheter till vård och behandling. Vi vill att staten ska ta över ansvaret för sjukvården från landstingen (som spelat ut sin roll i ett modernt samhälle). Det vill vi för att vården ska bli jämlik över landet. För alla.

  JA
  Marie-Louise Forslund Mustaniemi
  Gruppledare och toppkandidat till Landstinget
 5. Ja, så långt vi bara hinner under en mandatperiod. Vi har redan påbörjat ett arbete med att stärka upp jämställdhetsarbetet i vården, och det har hög prioritet även i vårt fortsatta politiska arbete i landstinget. Vi har introducerat och vill nu bygga ut jämställdhetsbudgetering, och vi kommer arbeta stenhårt mot skillnader i vårdinsatser för män och kvinnor inom både psykiatrin och den somatiska vården,

  JA
  Anna Wåhlström
  Landstingsråd och ordförande för Miljöpartiet Sörmland
 6. Tack för din fråga!
  Det ska inte spela någon roll vilket kön du har, alla ska få bra vård!

  JA
  Anton Berglund
  Gruppledare Landstinget Sörmland
 7. Vi har investerat i ett verktyg för uppföljning kallat KPP som vi kommer att använda för att se hur vårdresurserna används. Med det som underlag kan vi succesivt jobba bort osakliga skillnader. Det troliga är att det inte är medvetna val som gör att vården blir ojämlik, men det är viktigt inte bara ur perspektivet man-kvinna att vården är jämlik.

  JA
  Mattias Claesson
  Landstingsråd och gruppledare
 8. Det här är en av de svåraste frågorna hittills. Att säkra vården så att den blir jämlik är lika svårt som det är viktigt. Hur vården ska utformas formas i mötet med varje patient på individuell nivå, men när vi summerar och jämför kvinnor och män så ser vi oacceptabla skillnader. Det är viktigt att öka kunskap, utbildning och forskning så att chefer och vårdpersonal fortsätter jobba med detta varje dag (även andra grupper får olika vård idag) så att vården blir jämlik.

  JA
  Magnus Leivik
  Gruppledare