Kan du lova att kvinnan själv får välja mellan vaginal förlossning och kejsarsnitt?

 1. Det ska kvinnan få bestämma själv i samråd med sin läkare och barnmorska.

  JA
  Jonas Lindeberg
  Ordförande Vård för Pengarna
 2. Det beslutet ligger hos kvinnan i samråd med läkare och barnmorska, då det finns risker både med vaginal förlossning och kejsarsnitt.

  JA
  Monica Johansson
  Landstingsstyrelsens ordförande och gruppledare
 3. Tack för din fråga.
  Redan i dag bestämmer kvinnan tillsammans med barnmorska och gynekolog på vilket sätt hon ska föda. Det finns risker med både vaginal förlossning och kejsarsnitt och det är viktigt att det beslutas om på vilket sätt i samråd. Vänsterpartiet har varit med och beslutat om extra pengar till förlossningsvården. Det är viktigt med en trygg vård och bra eftervård.

  JA
  Lotta Back
  Gruppledare
 4. Det är viktigt att man lyssnar på kvinnans önskemål, och att beslutet fattas tillsammans med vårdpersonalen. Detsamma gäller till exempel vid smärtlindring, och vi har föreslagit att det ska vara en rättighet att få tillräcklig lindring.

  JA
  Magnus Leivik
  Gruppledare
 5. Kvinnan ska få all information kring för- och nackdelarna med både vaginal förlossning och kejsarsnitt och sedan få göra sitt val.

  JA
  Ewa Callhammar
  Toppkandidat
 6. För KD är det viktigt att alla beslut som gäller en patient, ska tas i samråd med patienten. Detsamma gäller en kvinna som ska föda barn. Det kan finnas medicinska såväl som psykologiska orsaker till varför man vill välja det ena eller andra sättet. Beslut om vaginal eller kejsarsnitt ska ske i samråd mellan läkare, barnmorska och den blivande mamman.

  JA
  Marie-Louise Forslund Mustaniemi
  Gruppledare och toppkandidat till Landstinget
 7. Tack för din fråga!
  Till viss del anser vi att man ska få välja själv, det kan bero på medicinska skäl som man måste utesluta det ena eller det andra. Valet skall göras i samråd med sin läkare och barnmorska.

  JA
  Anton Berglund
  Gruppledare Landstinget Sörmland
 8. Alla kvinnor ska ha möjlighet att vara med och planera sin förlossning. Kejsarsnitt är ett allvarligare ingrepp med fler möjliga komplikationer än många tror. Därför ska det ske efter samråd med läkare. Det är viktigt med förberedande utbildning och samtal även inför vaginal förlossning så att den som ska föda känner sig trygg, och vi står även bakom doulor, vilka är ett personligt stöd till kvinnor före och under förlossningen. Vi kan även tänka oss att erbjuda yoga för gravida och liknande

  JA
  Anna Wåhlström
  Landstingsråd och ordförande för Miljöpartiet Sörmland
 9. All vård ska ske i samförstånd (personcentrerat) så att medicinska risker vägs mot önskemål. Svensk förlossningsvård är idag ojämlik beroende på var i landet du bor. Vi vill att det utarbetas nationella riktlinjer för en mer jämlik förlossningsvård. Man ska som kvinna känna sig mer trygg och vara säker på att man får bästa möjliga vård och omhändertagande. Såklart ska kvinnans önskemål om förlossningsmetod väga tungt när man planerar förlossningen.

  JA
  Mattias Claesson
  Landstingsråd och gruppledare