Kan du lova att Kullbergska sjukhuset med akuten, operation och de mottagningar som vi har i dag, med patientsäker vård, blir kvar?

 1. Hej Peter och tack för frågan. Centerpartiet anser att Kullbergska sjukhuset är ett perfekt exempel på att ett litet sjukhus kan vara välfungerande och attraktivt att arbeta vid. Jag hoppas du ser de byggnationer som görs på sjukhuset, och mer ska göras. Det är utveckling inte avveckling som sker. Det är viktigt att tala väl om vårt Kullbergska sjukhus, det ökar möjligheterna för att vi ska kunna rekrytera och bibehålla personalen. Utan personal- ingen vård.

  JA
  Mattias Claesson
  Landstingsråd och gruppledare
 2. Ja, Vi tror på små och effektiva sjukhus med hög kvalitet. Däremot kan man inte ha fullt sortiment.

  Dessvärre är patientsäkerheten hotad idag, efter ett antal år med den styrande Koalitionen. Det handlar om överbeläggningar, infektioner, trycksår och dålig följsamhet till hygienregler. Det behövs krafttag för att förbättra arbetsmiljön och arbetsbelastningen. Vi kommer att fortsätta kämpa för personalen och för Kullbergska sjukhuset.

  JA
  Magnus Leivik
  Gruppledare
 3. Kullbergska sjukhuset kommer bestå och bli än bättre. Sjukhuset är av stor vikt för Katrineholmsborna och vi vill fortsätta satsa på Kullbergska. Därför har vi investerat i en ny entré, ombyggda vårdavdelningar, renoverade ögonoperationslokaler, nytt bårhus och inte minst sett till att dialys nu kommer till Kullbergska sjukhuset. Den duktiga personalen på sjukhuset har en stor del i hur pass välfungerande sjukhuset är.

  JA
  Monica Johansson
  Landstingsstyrelsens ordförande och gruppledare
 4. Svaret på frågan är ett tveklöst ja. Kullbergska förnyas idag och det satsas stort på sjukhuset, något Liberalerna ser som mycket positivt. Ett av de tydligaste beskeden i vårt valmanifest är att Kullbergska sjukhuset ska vara kvar.

  JA
  Ewa Callhammar
  Toppkandidat
 5. Det är svårt att lova något helt säkert, men det finns idag inga planer på strukturella förändringar på Kullbergska varken på kort eller lång sikt. Vi bygger om för dyra pengar för att fortsätta bedriva vård som bedrivs idag även i framtiden.

  JA
  Anna Wåhlström
  Landstingsråd och ordförande för Miljöpartiet Sörmland
 6. Hej Peter! Hej, en bra och viktig fråga.
  Jag anser att den verksamhet som bedrivs vid Kullbergska sjukhuset i dag är viktig och nödvändig.
  Det sjukvårdsuppdrag som Kullbergska har i dag ligger fast.
  I Framtidens hälso-och sjukvård och Sveriges friskaste län finns det bra förklarat hur vi ser på framtiden för Kullbergska sjukhuset, fram till år 2015.

  JA
  Marie-Louise Forslund Mustaniemi
  Gruppledare och toppkandidat till Landstinget
 7. Tack för din fråga.
  Idag byggs det på alla fyra sjukhus i länet, så just nu finns ingen plan att stänga något. Kulbergska sjukhuset har välfungerande verksamheter och det finns ingen anledning att avsluta dem. Det är viktigt att det satsas på byggnation och renovering av Kullbergska. Det är vi glada för.

  JA
  Lotta Back
  Gruppledare
 8. Tack för din fråga!
  Självklart ska kullbergska sjukhuset vara kvar.

  JA
  Anton Berglund
  Gruppledare landstinget Sörmland
 9. Självklart ska Kullbergska sjukhuset bevaras och vara kvar som akutsjukhus! Det är ett av våra vallöften.

  JA
  Jonas Lindeberg
  Ordförande Vård för Pengarna