Kan du lova att KRAFTIGT reducera byråkratin och antal byråkrater inom landstinget till förmån för vårdpersonal?

 1. För att landstinget ska fungera behöver vi både vårdpersonal och annan personal. Administratörer i form av exempelvis medicinska sekreterare, lönehandläggare och utredare är vitala för att vården ska fungera och vårdpersonalen ska kunna fokusera på sitt arbete. Vi vill frigöra mer vårdpersonal genom att avlasta dem i arbetet genom exempelvis förbättrade IT-system och vårdbiträden.

  NEJ
  Ewa Callhammar
  Toppkandidat
 2. Sörmland ligger i topp när det gäller vårdadministratörer per capita. Vi behöver använda pengarna till direkt vård. Sedan är inte all administration av ondo – men den måste syfta till att underlätta för personalen. Så det är egentligen inte antalet byråkrater som måste minska i sig, utan att stödet som vårdpersonalen känner ökar. Vi kommer allt som står i vår makt för att göra det enklare för vårdpersonalen att göra sitt jobb, nämligen att förbättra hälsan för patienterna.

  JA
  Magnus Leivik
  Gruppledare
 3. Tack för din fråga.
  Om du med byråkrater menar administration, så tycker vi att den ska vara anpassad efter verksamhetens behov. Inte större och inte mindre än behovet. I dag ser vi inte att den är överdimensionerad. Vårdpersonal behöver utökas och avlastas av en välanpassad administration.

  NEJ
  Lotta Back
  Gruppledare
 4. Absolut! Det är en central punkt i vår politik att resurserna ska omfördelas till vårdgolvet från central administration och politik.

  JA
  Jonas Lindeberg
  Ordförande Vård för Pengarna
 5. Tack för din fråga!
  Vi vill minska byråkratin och öka antalet vårdpersonal.

  JA
  Anton Berglund
  Gruppledare landstinget Sörmland
 6. Det ena utesluter inte det andra. Den administrativa personalen, till exempel medicinska sekreterare, ambulansdirigenter, klinikadministratörer behövs också för att avlasta vårdpersonalen. Däremot ska vi självklart använda våra resurser klokt och inte anställa administrativ personal som inte behövs.

  NEJ
  Monica Johansson
  Landstingsstyrelsens ordförande och gruppledare
 7. En stor del av byråkratin och administrationen bidrar till att underlätta för vårdpersonalen. Det gäller bland annat medicinska sekreterare och de rekryterare som arbetar med att få fler att vilja jobba i den sörmländska vården. Effektiviseringar ska göras löpande, men vi tror inte att all byråkrati är dålig för vården. Vi behöver mer vårdpersonal och en bättre arbetsmiljö på många håll, men det sker inte automatiskt bara för att vi sparkar administratörer. Det är annat som ska till.

  NEJ
  Anna Wåhlström
  Landstingsråd och ordförande för Miljöpartiet Sörmland
 8. KRAFTIGT kan vi inte säga ja till däremot att effektivisera administrationen det förväntar vi oss. Vi vill att löner fortsatt betalas ut till våra anställda att det finns tillgänglig adekvat information på våra hemsidor, att det finns dom som bokför och följer upp att våra fakturor är riktiga och betalas, att kallelser skickas , att växeln svarar i telefon och en patientnämnd dit man kan vända sig när något gått fel. Med det sagt en organisation behöver också sina stödfunktioner.

  NEJ
  Mattias Claesson
  Landstingsråd och gruppledare