Kan du lova att jämlik sjukvård inte innebär att den mesta och bästa vården hamnar i Eskilstuna enbart?

 1. Tack för din fråga.
  Det är viktigt att god vård erbjuds inom alla våra verksamheter, oavsett var de ligger. Det är en jämlikhetsfråga. Landstinget gör stora satsningar på lokaler på alla våra sjukhus och det innebär att vi vill satsa överallt.

  JA
  Lotta Back
  Gruppledare
 2. Mälarsjukhuset är vad vi kallar ett länssjukhus och utgör generellt sett navet i den specialiserade vården. Det är inte samma sak som att allt kan eller ska utföras där. Det är dock viktigt att komma ihåg att det måste vara medicinska utgångspunkter som definierar hur vi utformar den bästa vården i framtiden. Med det sagt är jag övertygad om att Nyköpings lasarett och Kullbergska sjukhuset redan idag håller hög kvalitet och kommer fortsätta utvecklas.

  JA
  Magnus Leivik
  Gruppledare
 3. Mälarsjukhuset är vårt största sjukhus och har det befolkningsunderlag som krävs för att ha mer specialiserad vård där. All verksamhet ska inte koncentreras till Eskilstuna, men när det gäller viss specialistvård kan vi bara ha den på ett sjukhus i länet.

  JA
  Ewa Callhammar
  Toppkandidat
 4. Börjar svara med att Kullbergska sjukhuset och Nyköpings lasaretts uppdrag ligger fast. Mälarsjukhuset har ett utökat uppdrag för vissa sjukdomar. Specialiseringen inom vården gör att det är en ständig utveckling mot centrering för vissa sjukdomar, då är det inte alltid ens så att det blir i Sörmland. Den vård som finns i Stockholm med sin mycket större befolkning är något vi vill utveckla samarbetet med. Det normala är ändå att det mesta sker på det mest närbelägna sjukhuset.

  JA
  Mattias Claesson
  Landstingsråd och gruppledare
 5. Alla tre sjukhusen ska vara kvar som akutsjukhus och ha specialiserade mottagningar. Viss vård behöver dock samlas på ett eller två av sjukhusen för att det ska bli resurseffektivt. Ofta blir det Mälarsjukhuset i egenskap av största sjukhus, men det måste man titta på för varje vårdinsats. Det är viktigt att i så stor grad som möjligt ha kvar specialiserad kompetens på alla tre sjukhus, både för tillgänglighet till mottagningar och för akutflödet och inneliggande patienters vårdkvalitet.

  JA
  Jonas Lindeberg
  Ordförande Vård för Pengarna
 6. Ja, för oss är det viktigt att alla tre sjukhus erbjuder en högkvalitativ vård.

  JA
  Monica Johansson
  Landstingsstyrelsens ordförande och gruppledare
 7. Det är viktigt att alla tre sjukhusen i Sörmland erbjuder en god vård, KD vill dessutom att staten ska ta över ansvaret för sjukhusvården och då ska man även kunna söka vård utanför det egna länet vid behov, och om man vill.

  JA
  Marie-Louise Forslund Mustaniemi
  Gruppledare och toppkandidat till Landstinget
 8. Tack för din fråga!
  Vi anser att vi ska ha en jämlik sjukvård i hela Sörmland. Det kan dock komma att behöva placeras vissa specialister på våra större orter. Men självklart ska vi arbeta för att hela Sörmland får ta del utav vården.

  JA
  Anton Berglund
  Gruppledare Landstinget Sörmland
 9. Den vård vi behöver ofta ska finnas nära, och vården ska vara jämlik över hela Sörmland och Sverige. Därför satsar vi på vårdcentraler, lättakuter och en utbyggd sjukvårdsrådgivning, och på riktade satsningar till utsatta områden. Specialistvård ska erbjudas där den får bäst förutsättningar att utvecklas. Det kan innebära att man behöver resa till en annan ort, oavsett var man bor. Det är viktigare att få den bästa specialistvården, än att den ska ges just där man råkar bo.

  JA
  Anna Wåhlström
  Landstingsråd och ordförande för Miljöpartiet Sörmland