Kan du lova att jag får fortsätta gå gratis till vårdcentralen även efter valet?

 1. Vi föreslår 200kr för alla besök i vården (med vissa undantag). Skälet är att det inte känns riktigt rätt att lindrigt sjuka betalar 0kr och svårt sjuka idag tvingas betala 400kr.

  Målet att minska besöken på akuten har inte infriats. Besöken på vårdcentraler har ökat kraftigt, men utan att resurserna dit ökat. Samtidigt har sjukhusvården fått in 20 mkr mindre än beräknat.

  Därför tycker vi att det enda rimliga är att det finns en avgift om 200kr.

  NEJ
  Magnus Leivik
  Gruppledare
 2. Avgiftsminskningen i primärvården betalades genom avgiftsökning för patienter som behöver vård på sjukhus. Förra året fick dessa patienter betala 20 miljoner mer än tidigare, för att finansiera gratisbesöken i primärvården. Vi tycker det är fel att de allra sjukaste ska betala för de friskares vård och vill därför sänka avgiften för sjukhusbunden specialistvård till tidigare nivå. Som en konsekvens av detta kommer därför besöken i primärvården att avgiftsbeläggas igen, med 150kr som tidigare.

  NEJ
  Jonas Lindeberg
  Ordförande Vård för Pengarna
 3. Ja, för oss socialdemokrater är det en viktig jämlikhetsreform som har inneburit att fler har möjlighet att besöka sin vårdcentral oavsett sin ekonomiska situation. Vi vill fortsatt att besöken på vårdcentralerna ska vara avgiftsfria.

  JA
  Monica Johansson
  Landstingsstyrelsens ordförande och gruppledare
 4. Tack för din fråga!
  Vi var emot införandet av avgiftsfri primärvård och vill återgå till tidigare avgifter.

  NEJ
  Anton Berglund
  Gruppledare landstinget Sörmland
 5. Tack för din fråga.
  Ja, vi är fortsatt för avgiftsfri primärvård. Vi har varit positiva till den reformen redan från början. Den gör att alla, som behöver vård på vårdcentralsnivå, kan få det.
  Det står med i vårt centrala sjukvårdsprogram.

  JA
  Lotta Back
  Gruppledare
 6. Reformen måste utvärderas grundligt och konsekvenserna av reformen vägas mot andra faktorer. Vi kan inte utesluta att en avgift återinförs i framtiden.

  NEJ
  Ewa Callhammar
  Toppkandidat
 7. Ja. Vi är nöjda med det vi sett hittills av den avgiftsfria primärvården, särskilt att den blivit mer tillgänglig för kvinnliga pensionärer och multisjuka. Vi ser behovet av att anställa mer personal, och vi tror på att ta hem 1177 i egen regi och knyta telefonrådgivningen till vårdcentralerna och patientjournalerna, liksom att bygga ut lättakuterna. Vi vill med andra ord fortsätta utveckla vården i den riktning vi påbörjat, och har inga planer alls på att återinföra avgiften.

  JA
  Anna Wåhlström
  Landstingsråd och ordförande för Miljöpartiet Sörmland
 8. En tillgänglig och utökad primärvård vill vi i Centerpartiet ha. Den avgiftsfria primärvården förenklar och sänker trösklar. De flesta vill ha en minskad administration och det är just vad en avgiftsfri primärvård ger. Utvärdering sker löpande av effekterna. Avgiftsfri primärvård är för oss något som har kommit för att stanna.

  JA
  Mattias Claesson
  Landstingsråd och gruppledare