Kan du lova att införa senare bussturer efter klockan 19 på julafton och påskafton mm så man får mer tid med nära och kära under en så viktig högtid?

 1. Som beslutsfattare måste man alltid prioritera och väga för- och nackdelar. Jag förstår din önskan att kunna resa under hela dagen under högtiderna. Då få reser med kollektivtrafik väldigt begränsat dessa dagar, måste förslaget ställas mot kostnaderna, och även mot chaufförernas önskemål om ledighet. Med anledning av det kan jag tyvärr inte lova utökad trafik på alla högtider.

  NEJ
  Magnus Leivik
  Gruppledare
 2. Landstinget ansvarar för den regionala kollektivtrafiken och kommunerna för den lokala. Finns det ett resenärsunderlag för resor under en specifik tid på dygnet så är det möjligt att genomföra en avgång då.

  NEJ
  Christer Kax Sundberg
  1:e vice ordförande landstingsfullmäktige
 3. Vi måste alltid väga saker mot varandra och jag förstår det som du efterfrågar. Det är dock få personer som reser med kollektivtrafik just dessa dagar och förslaget ska ställas mot kostnaderna och även mot chaufförernas arbetssituation. Mot denna bakgrund kan jag tyvärr inte lova utökad trafik på alla högtider.

  NEJ
  Monica Johansson
  Landstingsstyrelsens ordförande och gruppledare
 4. Tack för din fråga.
  Hur tidtabellerna exakt utformas kan inte vi besluta, men visst är det bra att de passar så många som möjligt. Om det finns många som behöver sena avgångar på storhelger, så det behövas en förändring i tidtabellerna.

  NEJ
  Lotta Back
  Gruppledare
 5. Miljöpartiet arbetar hårt för utbyggda möjligheter att resa kollektivt och för att fler ska se fördelarna. Så vi kan åtminstone lova att försöka. Om vi kan satsa på just storhelger efter kl. 19.00 återstår att se, men det vore önskvärt. En fördel av att vi nu har medarbetare med olika religiös och kulturell bakgrund är att alla inte firar samma högtider samtidigt, vilket kan underlätta bemanning vid t.ex. jul och påsk, vilket annars varit ett problem tidigare då alla ville vara lediga samtidigt.

  JA
  Anna Wåhlström
  Landstingsråd och ordförande för Miljöpartiet Sörmland
 6. Tack för din fråga!
  Men vi kommer se över kollektivtrafiken när vi bildar region.

  NEJ
  Anton Berglund
  Gruppledare landstinget Sörmland
 7. En avvägningsfråga, behov och personalens arbetsmiljö. I den regionala trafiken som landstinget ansvarar för är det inte en högt prioriterad fråga för oss. I den trafik som kommunerna beslutar och också betalar för får var och en av dem göra sina egna bedömningar.

  NEJ
  Mattias Claesson
  Landstingsråd och gruppledare