Kan du lova att införa kvällsöppet på länets vårdcentraler så man slipper vänta till dagen efter eller belasta akuten med symtom som ej är akuta?

 1. Under mandatperioden har vi infört utökade öppettider på vårdcentralerna just i syfte att avlasta akutmottagningarna. Den här reformen utvärderas just nu och vi är öppna för att införa jourvårdcentraler eller närakuter för att ytterligare sänka trycket på akutmottagningen. En annan viktig reform är införandet av videomöten med din läkare, vilket är särskilt bra under kvällar eller helger då vi kan använda läkarnas tid än mer effektivt.

  JA
  Ewa Callhammar
  Toppkandidat
 2. I samband med att vi införde avgiftsfria besök i primärvården så påbörjade vi också ett arbete med utökad tillgänglighet. Det är en viktig fråga för Miljöpartiet, och vi kommer göra vårt yttersta för att fortsätta förstärka bemanningen och öppettiderna.

  JA
  Anna Wåhlström
  Landstingsråd och ordförande för Miljöpartiet Sörmland
 3. Ja, men det finns redan jourmottagningar och vårdcentralerna har fått utökade öppettider. Det är bra om man lyckas öka öppettiderna, men det är samtidigt inte helt lätt att kombinera med att vara en bra arbetsgivare. För till exempel en läkare/sjuksköterska/undersköterska med barn är det inte säkert att man vill/kan jobba på andra tider än när förskolan är öppen. Som politiker måste jag försöka kombinera vad invånarna respektive medarbetarna önskar.

  JA
  Magnus Leivik
  Gruppledare
 4. Hej, ja det kan jag verkligen lova. Vi går till val på att det ska vara öppet fler kvällar och helger inom Sörmlands primärvård.
  Vi har även motionerat om att som patient ska man kunna välja vilken kontakt man önskar inom primärvården: till exempel fysiskt, digitalt, telefon…
  KD vill föra över ansvaret för all sjukvård – även primärvården- till staten.
  Dessutom, är det viktigt med ett och samma journalsystem och ett och samma IT-system över hela landet.

  JA
  Marie-Louise Forslund Mustaniemi
  Gruppledare och toppkandidat till Landstinget
 5. Tack för din fråga.
  Vi har länge arbetat för utökade öppettider på vårdcentralerna. Det skulle vara bra för många sörmlänningar som jobbpendlar och behöver uppsöka vårdcentralen på hemorten. Kontinuitet vid besök är också mycket viktigt.
  Vi tänker att 6-timmars arbetsdag, med två arbetspass, skulle gynna patienter och personal.

  JA
  Lotta Back
  Gruppledare
 6. Tack för din fråga!
  Vi skulle vilja ha dygnet runt öppna vårdcentraler i Sörmland.

  JA
  Anton Berglund
  Gruppledare landstinget Sörmland
 7. Ju tidigare vårdcentralerna stänger, desto fler söker till akuten på kvällen – så ja det finns ett behov av att ha längre öppettider på vårdcentralerna. Samtidigt finns det en underbemanning i primärvården som gör att det inte alltid är så lätt att öka öppettiderna med bevarad arbetsmiljö. I väntan på en utbyggd primärvård som klarar av längre öppettider vill vi därför införa primärvårdskompetens på akutmottagningarna.

  JA
  Jonas Lindeberg
  Ordförande Vård för Pengarna
 8. Öppettiderna på vårdcentralerna har utökats de senaste åren. Centerpartiet är starkt för att utöka primärvården och med det följer utökade öppettider. Det är rimligt att vårdcentralerna är helgöppna och på tider såväl före 8 som efter 17.

  JA
  Mattias Claesson
  Landstingsråd och gruppledare
 9. Under de senaste åren har vårdcentralerna haft längre öppettider och har ökat tillgängligheten. Socialdemokraterna vill utöka resurserna för primärvården och med det följer utökade öppettider. Det är rimligt att vårdcentralerna är helgöppna och på tider såväl före 8 som efter 17.

  JA
  Monica Johansson
  Landstingsstyrelsens ordförande och gruppledare