Kan du lova att införa en helhetstaxa i kollektivtrafiken i Sörmland som den i Stockholms Lokaltrafik för att minska bilåkandet och påverkan på miljön?

 1. Tack för din fråga!
  I och med nya regionbildningen övertar landstinget helhetsansvaret för kollektivtrafiken och självklart kommer vi göra en översyn över hela avgiftssystemet.

  NEJ
  Anton Berglund
  Gruppledare landstinget Sörmland
 2. Det pågår ett arbete med att utveckla taxorna i kollektivtrafiken

  JA
  Östen Eriksson
  Ordförande KD
 3. Kollektivtrafiktaxorna ska ses över, men vi kan inte lova att det blir en enhetstaxa.

  NEJ
  Jonas Lindeberg
  Ordförande Vård för Pengarna
 4. Det har i och med de nya taxareglerna blivit billigare att resa kollektivt i Sörmland. Vi kan i dagsläget inte lova en enhetstaxa.

  NEJ
  Christer Kax Sundberg
  1:e vice ordförande landstingsfullmäktige
 5. Tack för frågan.
  Vi vill gärna ha en enhetstaxa för länet och det kan förhoppningsvis bli det med den nya regionen. Vi behöver utveckla och samordna kollektivtrafiken med grannlänen.

  JA
  Lotta Back
  Gruppledare
 6. Ska vi öka resandet med kollektivtrafik måste det vara så enkelt som möjligt. Så få gränser som möjligt underlättar då. För att det ska bli verklighet måste kommunerna och Region Sörmland (som blir namnet på Landstinget från 1 januari) vara överens. Något som vi i Centerpartiet kommer att jobba för att det ska ske.

  JA
  Mattias Claesson
  Landstingsråd och gruppledare
 7. Vi kan lova att vi kommer arbeta stenhårt för att få så många som möjligt att ställa bilen och istället åka kollektivt. Enhetstaxa kan vara ett sätt att främja det kollektiva resandet i länet. Vi måste försäkra oss om att vi väljer det avgiftssystem som ger bäst utdelning i form av ökat antal resenärer på längre sträckor.

  JA
  Anna Wåhlström
  Landstingsråd och ordförande för Miljöpartiet Sörmland
 8. Nej det kan vi inte lova. Däremot så vill vi öka resandet med kollektivtrafik och vi ser över taxor och avgifter hela tiden för att det ska bli så enkelt som möjligt för resenärerna.

  NEJ
  Monica Johansson
  Landstingsstyrelsens ordförande och gruppledare