Kan du lova att höja ob:n i vården? Tycker ni att det är rimligt att ha 50 kr i ob på helger för att slita ihjäl sig?

 1. Högre OB-ersättning är en av de lösningar vi föreslår för att höja dygnet-runtvårdens attraktionskraft. Vi behöver dock titta närmare på exakt vilken nivå som är genomförbar.

  JA
  Jonas Lindeberg
  Ordförande Vård för Pengarna
 2. Vi har under mandatperioden höjt Ob-tillägget på nätterna och givetvis ska man ha en lön att kunna leva på. Det är också viktigt att ha goda arbetsvillkor. För oss socialdemokrater är arbetsmiljön för personalen jätteviktig. Ob-ersättningen kan vara en möjlighet att höja vårdens dygnet-runt verksamhets attraktionskraft. Vi tycker också att du bör driva denna fråga via ditt fackförbund Kommunal.

  NEJ
  Monica Johansson
  Landstingsstyrelsens ordförande och gruppledare
 3. Tack för dina frågor.
  Vi tycker inte att någon ska slita ihjäl sig på något arbete. Det finns många saker att göra för att förbättra arbetsmiljön, t ex förkorta arbetstiden med bibehållen lön. Ob-ersättningen höjdes rätt rejält under den här mandatperioden, men är fortfarande inte speciellt hög. Det känns rätt mycket som en facklig fråga och är därmed svårare för oss inom politiken att påverka, men vi tar med oss frågan.

  NEJ
  Lotta Back
  Gruppledare
 4. Ersättningen för obekväm arbetstid är för låg och måste höjas inom den närmaste framtiden. Sjukvården har särskilt svårt att bemanna tiderna utanför dagtid på vardagar, och därför måste nivån på ersättningarna utvecklas.

  JA
  Magnus Leivik
  Gruppledare
 5. Vi vill göra särskilda lönesatsningar på personal som ställer upp till exempel under somrarna så att vårdplatser inte behöver stängas. Vi vill att lönerna ska vara sådana att man vill arbeta i vården, dock är ersättningsnivåer en fråga för arbetsmarknadens parter att förhandla om. inget vi vill lagstifta om.

  JA
  Marie-Louise Forslund Mustaniemi
  Gruppledare och toppkandidat till Landstinget
 6. Lönebildningen är främst en fråga för arbetsmarknadens parter och inte politikerna. Vi ser gärna att ersättningen återspeglar den insats man gör och OB-ersättningen idag är för låg.

  JA
  Ewa Callhammar
  Toppkandidat
 7. Tack för din fråga!
  Det anser inte vi vara rimligt. Vi måste satsa mer pengar på våran egen personal, så att de trivs bättre och vill jobba kvar.

  JA
  Anton Berglund
  Gruppledare Landstinget Sörmland
 8. Lönerna avtalas inte i första hand av politiker, utan är en facklig förhandlingsfråga. Men vi vill se förbättrade anställningsvillkor för att göra det mer intressant att arbeta inom vården, och då kommer naturligtvis lön och ob-tillägg in som en naturlig del. Vi vill även införa arbetstidsförkortning med bibehållen lön, i ett första skede för äldre medarbetare, för att skapa ordentlig tid för återhämtning utan ekonomiska bakslag för medarbetaren.

  JA
  Anna Wåhlström
  Landstingsråd och ordförande för Miljöpartiet Sörmland