Kan du lova att göra landstinget till en attraktiv arbetsplats med förbättrad arbetsmiljö, som t.ex. mindre antal patienter per sjuksköterska?

 1. Vårt mål är att göra landstinget till en mer attraktiv arbetsplats där många vill jobba. 89% av alla anställda idag i landstinget uppger att de kan rekommendera sin arbetsgivare till någon annan, vilket är ett mycket gott betyg. Vi vill avlasta sjuksköterskorna och läkarna genom smartare arbetsmetoder, vårdbiträden och bättre IT-system.

  JA
  Ewa Callhammar
  Toppkandidat landstinget
 2. Till och med en attraktivare arbetsgivare än idag är målet. De allra flesta anställda är nöjda med sin arbetsplats och arbetsgivaren. Avlastning genom att andra personalkategorier stödjer sjuksköterskorna är en väg. Förenklad administration är ytterligare ett sätt. Att använda digitaliseringens möjligheter ett annat.

  JA
  Mattias Claesson
  Landstingsråd och gruppledare
 3. Tack för din fråga!
  Arbetsmiljön är ett stort problem inom landstinget. Vi måste anställa fler så att arbetsbelastningen blir bättre.

  JA
  Anton Berglund
  Gruppledare landstinget Sörmland
 4. Personalen är vår viktigaste resurs och vi anställer fler sjuksköterskor, vi har startat upp framtidens vårdavdelning och vi har investerat i yrken som avlastar vårdpersonalen. 89 procent av landstingets medarbetare kan rekommendera sin arbetsplats för andra vilket är ett gott tecken. Vi kommer fortsätta behöva arbeta för än bättre arbetsvillkor för vår personal genom smartare arbetssätt bland annat. I detta arbete är starka fackförbund viktiga att värna.

  JA
  Monica Johansson
  Landstingsstyrelsens ordförande och gruppledare
 5. Ja. På riktigt och inte bara i ord.

  JA
  Jonas Lindeberg
  Ordförande Vård för Pengarna
 6. Idag är arbetsmiljön så dålig att landstinget erkänner det öppet i årsredovisningen. Då är det illa. För att bli en bra vårdgivare, måste landstinget först bli en bättre arbetsgivare. Nu går ju utvecklingen åt fel håll och det handlar om att vända en nedåtgående spiral, vilket är väldigt svårt – men det måste göras.

  Vi tror att det i mångt och mycket handlar om att utveckla det verksamhetsnära ledarskapet. Vi måste stötta våra chefer som har ett svårt, men viktigt uppdrag!

  JA
  Magnus Leivik
  Gruppledare
 7. Med den reform för arbetstidsförkortning vi vill genomföra så skulle arbetssituationen förbättras inom vården, både genom minskat antal sjukskrivningar och genom att nyrekrytering underlättas. På så sätt blir det fler i arbete, vilket ger mer vårdpersonal på samma genomsnittliga antal patienter. Det bidrar också till kontinuitet för patienter och för medarbetarna själva.

  JA
  Anna Wåhlström
  Landstingsråd och ordförande för Miljöpartiet Sörmland
 8. Tack för din fråga.
  Ja, det är meningen att det ska finnas fler sjuksköterskor. I dag finns vakanta tjänster. Vi vill ha förkortad arbetstid, som vi anser skulle underlätta för vår personal. Vi har t ex fått igenom samtalsstöd i grupp för vårdpersonal.

  JA
  Lotta Back
  Gruppledare