Kan du lova att framför allt äldre får tillgång till en egen läkare på sin vårdcentral som kan samordna också gentemot olika specialister?

 1. Liberalerna vill införa ett husläkarsystem där alla som vill får välja sin egen läkare. Detta system innebär att just den läkare du valt kommer vara din vårdkontakt i de flesta fall.

  JA
  Ewa Callhammar
  Toppkandidat
 2. Hej Britt-Marie.
  Att primärvården måste bli bättre på att erbjuda fast läkarkontakt är något vi i Centerpartiet anser måste erbjudas. Såklart finns det en problematik idag med för få allmänläkare i primärvården och ett flertal inhyrda. Vi vill förändra så att det blir mer attraktivt att jobba som läkare i primärvården, men även öppna upp för att andra läkarkategorier kan verka på vårdcentral. En reform som öppnar upp möjligheten för läkare att enklare starta eget är ett annat förslag.

  JA
  Mattias Claesson
  Landstingsråd
 3. Enligt svensk lag har alla patienter rätt till en egen kontaktperson. Dock är det väldigt få i Sörmland som har det, och vi vill aktivt verka för att både medborgare och medarbetare får ökad kunskap, och att vården får resurser för att ordna det. Vi tror att det är bra om alla patienter kan vända sig till en specifik medarbetare i vården, om än inte alltid nödvändigtvis just en läkare.

  JA
  Magnus Leivik
  Gruppledare
 4. Vård för Pengarna vill att alla som önskar ska få en fast läkare i primärvården. Kontinuitet är viktigt både för trygghet och kvalitet. För att lyckas med det behöver primärvården byggas ut.

  JA
  Jonas Lindeberg
  Ordförande Vård för Pengarna
 5. Tack för din fråga!
  Vi väljer på att satsa på vårdcentralerna och självklart skall alla äldre ha en fast läkarkontakt.

  JA
  Anton Berglund
  Gruppledare landstinget Sörmland
 6. Hej!
  Bland många äldre och andra som är multisjuka finns ett behov av samordning kring specialistkontakter och medicinering, då vården kan vara väldigt komplicerad att ta sig fram i för den med stora vårdbehov. Vi lovar att arbeta för bättre samordning. En del äldre är dock relativt friska, och vi vill inte låsa den typen av samordning till en viss åldersgrupp utan istället satsa på de med störst behov (vilket ofta men inte alltid är äldre). Även sjuksköterskor kan ha ett samordningsansvar.

  JA
  Anna Wåhlström
  Landstingsråd och ordförande för Miljöpartiet Sörmland
 7. Tack för frågan.
  Ambitionen är att äldre som är i behov av sjukvård ska kunna ges en fast läkarkontakt. Samordning ska ske mellan vårdcentralerna och specialisterna redan i dag. Det kan bli bättre.

  JA
  Lotta Back
  Gruppledare
 8. En person med många vårdkontakter ska inte behöva träffa nya läkare varje gång. Därför vill vi stärka rätten till fast läkare i primärvården. Det ökar tryggheten för inte minst många av våra äldre som lider av flera besvär och behöver vara i kontakt med olika delar av vården. Vi vill också införa ett patientkontrakt för äldre och kroniskt sjuka för att undvika att patienten själv behöver söka sig runt till olika vårdinstanser.

  JA
  Monica Johansson
  Landstingsstyrelsens ordförande och gruppledare