Kan du lova att förbättra arbetsmiljön och höja lönerna för anställda inom hälso- och sjukvården?

 1. En förbättrad arbetsmiljö är en prioriterad fråga för Liberalerna. Vi vill fortsätta arbetet med Vårdnära service som avlastning, förbättra IT-systemen och ge alla medarbetare möjligheter till kompetensutveckling. Lönerna sätts främst av parterna på arbetsmarknaden, inte politikerna. Vi har dock under mandatperioden genomfört ett lönelyft för sjuksköterskor som gjorde Sörmland löneledande. Vidare vill vi göra det lönsammare att jobba genom olika reformer i skattesystemet på statlig nivå.

  JA
  Ewa Callhammar
  Toppkandidat
 2. Ja. Lönerna är eftersatta eftersom det i praktiken är ett monopol för vårdanställda. Det finns nästan bara en arbetsgivare – landstinget. I kombinationen med en skattepolitik (som i flera decennier dominerats av socialdemokraterna) så slår det hårt mot till exempel sjuksköterskor. Vi moderater går till val på att direkt höja lönen efter skatt med 500 kr i månaden. Mot det står våra motståndare på vänsterkanten och vill höja skatterna – och då får vårdpersonal och alla andra mindre i lön.

  JA
  Magnus Leivik
  Gruppledare
 3. Tack för din fråga.
  Arbetsmiljön är en viktig fråga för att rekrytera och behålla personal Landstinget gör många bra saker, men Vänsterpartiet vill mer. Vi tror på 6-timmars arbetsdag som en del. Stanna-kvar-bonus har vi som förslag för att visa uppskattning för vår personal. En fast personalstyrka ger ofta tryggare arbetsmiljö. Lönerna höjs årligen, men särskilda satsningar inom vissa yrkeskategorier kommer att behöva göras

  JA
  Lotta Back
  Gruppledare
 4. Tack för din fråga!
  Vi har i alla våra budgetar valt att satsa på mer pengar till löner för vårdpersonal samt förbättrad arbetsmiljö.

  JA
  Anton Berglund
  Gruppledare landstinget Sörmland
 5. Ja, vi lovar att arbeta för det och är säkra på att vi med rätt angreppssätt också kan lyckas. Arbetsmiljön inom vården är alltför stressig, och personalen tvingas till alltför mycket övertid. Det håller inte. Vi måste göra det mer attraktivt att jobba i vården så att vi får in fler medarbetare. Då kommer också arbetssituationen för personalen bli lugnare

  JA
  Anna Wåhlström
  Landstingsråd och ordförande för Miljöpartiet Sörmland
 6. För att bryta den negativa cirkeln med personalflykt och ökande köer och kostnader måste landstinget få vårdpersonalen att vilja och orka arbeta kvar. Det är helt grundläggande och en stor vårdsatsning behövs för att få en acceptabel arbetsmiljö.

  JA
  Jonas Lindeberg
  Ordförande Vård för Pengarna
 7. Två frågor i en, arbetsmiljön och löner. Arbetsmiljö är subjektivt och något som skapas på den enskilda arbetsplatsen. Förutsatt att vi talar om den psykosociala miljön. Är det den fysiska arbetsmiljön som frågan gäller är det något som särskilt kommer att satsas på i och med att stora delar av våra sjukhus byggs om. Karsudden och länsmuséet är nästan helt färdiga. I en tid av brist på utbildad personal kommer lönerna att behöva höjas.

  JA
  Mattias Claesson
  Landstingsråd och gruppledare
 8. Ja, den svenska modellen där arbetsmarknadens parter förhandlar om lön och arbetsvillkor ser till att säkerställa detta.

  JA
  Monica Johansson
  Landstingsstyrelsens ordförande och gruppledare