Kan du lova att förändra primärvården i Sörmland så att distriktsläkare vill arbeta i vårt landsting?

 1. Liberalerna vill tillföra primärvården mer resurser och stärka den med ytterligare personal. Vi vill även införa ett husläkarsystem som är något läkarna själva efterfrågar. Med de här reformerna hoppas vi att fler vill arbeta i vårt landsting.

  JA
  Ewa Callhammar
  Toppkandidat
 2. Primärvården ska utgöra basen för hälso- och sjukvården i Sörmland och vi vill att den byggs ut, både avseende storlek och tillgänglighet. För detta krävs fler specialister i allmänmedicin som vill och orkar arbeta i Sörmland. Vår bedömning är att arbetsförhållandena behöver förbättras och vi lyssnar gärna på medarbetarnas utvecklingsförslag. Vi tror exempelvis att man ska införa ett rimligt listningsmål per primärvårdsläkare och att tid för fortbildning och handledning ska säkras.

  JA
  Jonas Lindeberg
  Ordförande Vård för Pengarna
 3. Tack för din fråga.
  Ja, vi vill förbättra primärvården för att det ska vara attraktivt att arbeta där, inte bara för läkarna.
  Det ska vara möjligt för alla som vill att vidareutbilda sig och för de som vill, att forska.
  Vi har i vår budget förslag på 6-timmars arbetsdag med bibehållen lön på två vårdcentraler på pendlarorterna Trosa och Gnesta, till att börja med.

  JA
  Lotta Back
  Gruppledare
 4. Ja, vi vill satsa på den nära vården – primärvården- så att distriktsläkare och annan personal vill arbeta där, kan utvecklas, påverka sin arbetssituation och trivas.

  JA
  Marie-Louise forslund Mustaniemi
  Gruppledare, KD, toppkandidat till Landstinget Sörmland
 5. Miljöpartiet värnar starka vårdcentraler. Vi vill fortsätta satsa på förstärkt bemanning, lättakuter och utvecklad e-hälsa och sjukvårdsrådgivning i egen regi. Det är förändringar som syftar till att skapa förutsättningar för större kontinuitet och arbetsro, vilket vi också bidrar till en mer attraktiv arbetsmiljö. Vi vill också se arbetstidsförkortning med bibehållen lön för äldre medarbetare, för att minska antalet sjukskrivningar öka stabiliteten i verksamheten.

  JA
  Anna Wåhlström
  Landstingsråd och ordförande för Miljöpartiet Sörmland
 6. Centerpartiet vill att det ska bli lättare att starta vårdcentral för den som vill. Vi tror på mindre läkardrivna enheter. Under en övergångsperiod även så att andra än specialistläkare i allmänmedicin får möjligheten. Det finns idag gott om utbildade läkare, dock inte alltid inom rätt disciplin. Sveriges utbildningssystem behöver utvecklas så att det bättre möter behoven. Primärvården är i politiskt fokus såväl nationellt som lokalt. Fast läkarkontakt bra för både patient och läkare.

  JA
  Mattias Claesson
  Landstingsråd, gruppledare men även riksdagskandidat
 7. Vi vill ge cheferna större mandat att forma individuella lösningar när man rekryterar personal. Vi vill öka takten av digitalisering så att läkare och annan personal får moderna arbetsverktyg. Vi vill avlasta primärvården med lättakut och snabbkliniker vid större mataffärer, samt öppna för fler digitala besök. Allt underlättar vardagen för distriktsläkare.

  JA
  Magnus Leivik
  Gruppledare
 8. Tack för din fråga!
  Självklart ska all personal trivas hos oss. Vi måste bli en bättre arbetsgivare.

  JA
  Anton Berglund
  Gruppledare Landstinget Sörmland
 9. Ja, vi socialdemokrater lovar att inför tak för hur många listade patienter det ska vara per läkare. Idag finns inget sådant tak och förslaget är att det ska bli 1500 listade patienter per läkare. Vi ser det som ett sätt att rekrytera nya läkare för att underlätta arbetssituationen.

  JA
  Monica Johansson
  Landstingsstyrelsens ordförande och gruppledare