Kan du lova att det sätts in tåg från Flen till Stockholm på morgnarna klockan 5.30?

 1. Det finns flera faktorer som avgör när det är lönsamt eller möjligt att sätta in en tågavgång. Resenärsunderlag, plats på spåren och om behovet av en tågavgång finns längre bort på linjen – i det här fallet Hallsberg. Uppfylls dessa faktorer kan vi lova en tågavgång tidigt på morgonen.

  NEJ
  Christer Kax Sundberg
  1:e vice ordförande landstingsfullmäktige
 2. Det finns inte med i det godkända inriktningsbeslutet för hur tågtrafiken ska se ut år 2022, men just nu pågår en utredning för hur man sa kunna få till en tåg som ankommer Stockholm c:a kl 06:30 på vardagar. Därefter kommer Landstinget Sörmland att få ta ställning till resandeprognoser och kostnader. Om det visar att det finns ett underlag för resande så kan man införa en tidig avgång med Sörmlandspilen (som tåglinjen kallas).

  JA
  Magnus Leivik
  Gruppledare
 3. Nej vi kan inte lova det, vi kan önska tåglägen (tågavgångar) och de gör vi inför varje ny tidtabell. I slutändan är det Trafikverket som avgör hur tidtabellerna ska se ut.

  NEJ
  Monica Johansson
  Landstingsstyrelsens ordförande och gruppledare
 4. Tack för din fråga.
  Det är inte möjligt för oss att lova exakta tågavgångar i länet. Vi vill att fler ska resa kollektivt och att tiderna ska passa mångas behov.

  NEJ
  Lotta Back
  Gruppledare
 5. Det ska gå att arbetspendla, och för Flen är det viktigt med fler avgångar. Om det inte kan ske de närmaste åren och just kl. 05.30 så är det för att spåren redan är belastade till max och mer därtill, samt för risken att tappa ”snabbresenärer” pga många stopp. När Sverige byggt höghastighetsbanorna kommer det bli lättare att få in fler regionala avgångar på stationer längs de gamla spåren. En viktig anledning till att Miljöpartiet kämpat så hårt för höghastighetstågen är just regiontrafiken.

  JA
  Anna Wåhlström
  Landstingsråd och ordförande för Miljöpartiet Sörmland
 6. Tack för din fråga!
  Vi kommer att se över all kollektivtrafik när vi övertar heletsansvaret för kollektivtrafiken. Och om behovet finns så ska vi möta det.

  JA
  Anton Berglund
  Gruppledare landstinget Sörmland
 7. Att lova tåg på specifika tider är svårt. Det är många faktorer som styr. Såklart vill vi i Centerpartiet utveckla kollektivtrafiken. Ett likvärdigt utbud i hela länet är något vi eftersträvar. I takt med att vi får egna tåg att trafikera med och får mer utrymme på spåren kan det gå att förverkliga.

  NEJ
  Mattias Claesson
  Landstingsråd och gruppledare