Kan du lova att det kommer finnas logopeder till barn under 18 år som är i behov att få en utredning för sin dyslexi/dyskalkyli/dysgrafi?

 1. Tack för din fråga.
  Självklart ska barnen och ungdomarna få träffa logoped när de har behov av det. Dock är detta en personalgrupp som det råder brist på i landet, så vi behöver rekrytera flera.

  JA
  Lotta Back
  Gruppledare
 2. Vi vill öppna upp bland annat för logopeder i ett så kallat vårdval. Det innebär att logopeder i Sörmland får ett avtal med landstinget och så kan du som invånare välja vem du går till. Med det kommer dock ingen garanti att verkligen alla får tid för besök och utredning direkt eftersom det beror på hur många logopeder som söker avtal.

  JA
  Magnus Leivik
  Gruppledare
 3. Har man behov av att träffa en logoped så ska man få träffa en logoped.

  JA
  Jonas Lindeberg
  Ordförande Vård för Pengarna
 4. Alla som behöver träffa en logoped ska självklart få göra det.

  JA
  Ewa Callhammar
  Toppkandidat
 5. Såklart att alla som behöver det ska få logopedstöd är givet. Som i så många andra fall är det en fråga om att det ska finnas tillräckligt många utbildade logopeder som vill vara verksamma i Sörmland. Ett sätt kan vara att upphandla fler logopeder som då får uppdrag och ersättning från landstinget.

  JA
  Mattias Claesson
  Landstingsråd och gruppledare
 6. Ja, vi socialdemokrater prioriterar barnen och har man ett behov av att träffa en logoped så ska man få göra det.

  JA
  Monica Johansson
  Landstingsstyrelsens ordförande och gruppledare
 7. En utredning av dyslexi mm. är ofta avgörande för ett barns skolgång. Därför ska det finnas en självklar tillgång till kompetens att genomföra sådana. Det är svårt att rekrytera logopeder då det är ett bristyrke, men barn med behov av utredningar ska naturligtvis få det inom rimlig tid. Om det ordnas med anställda logopeder i egen regi eller genom upphandlingar behöver vi se över. Det viktigaste här och nu ur barnets perspektiv är att utredningarna blir av.

  JA
  Anna Wåhlström
  Landstingsråd och ordförande för Miljöpartiet Sörmland
 8. Tack för din fråga!
  Självklart kommer vi arbeta för att alla som är i behov att träffa en logoped ska få göra det.

  JA
  Anton Berglund
  Gruppledare landstinget Sörmland