Kan du lova att det finns samarbetsforum mellan skolor, barn-och ungdomspsykiatrin och barnhälsovården?

 1. Samarbetet mellan landstingets och kommunernas vårduppdrag måste stärkas. Också inom det barnpsykiatriska området, där vi behöver se över samarbetsforumen med exempelvis elevhälsan.

  JA
  Jonas Lindeberg
  Ordförande Vård för Pengarna
 2. Ja, vi har länge verkat för att elevhälsan ska ingå i den gemensamma nämnden som finns mellan länets kommuner och landstinget. Vi har också föreslagit att landstinget på prov skulle kunna ta över elevhälsan i en eller flera kommuner.

  JA
  Magnus Leivik
  Gruppledare
 3. Ja, samverkan är en av de viktigaste frågorna för Centerpartiet. Det behövs överenskommelser mellan de olika organisationerna men framför allt att involvera barnet och vårdnadshavarna i vårdplaneringen.

  JA
  Mattias Claesson
  Landstingsråd och gruppledare
 4. Samarbetet mellan olika vårdinstanser måste fungera, även när kommun och landsting ska samarbeta mellan varandra.

  JA
  Ewa Callhammar
  Toppkandidat
 5. Ja, vi vill fortsätta vårt påbörjade arbete med våra samtalsmottagningar och stärka dem ytterligare. Vi vill att elevhälsan samverkar än mer med barnhälsovården. Det är av stor vikt att kommuner och landsting, men även skolor sinsemellan arbetar ihop för barnets bästa.

  JA
  Monica Johansson
  Landstingsstyrelsens ordförande och gruppledare
 6. Tack för din fråga.
  Vi tycker att det är viktigt att samarbetet mellan kommun och landsting fungerar bra. Det kan bli bättre. Psykiatrifrågor ligger oss varmt om hjärtat, så vi håller ett extra öga på dessa

  JA
  Lotta Back
  Gruppledare
 7. KD driver nationellt att vi vill skapa en sammanhållen barn- och ungdomshälsovård med samma huvudman för familjecentraler, elevhälsa och BUP. Då kan vi tidigt identifiera de barn och familjer som behöver stöd och erbjuda mer lättillgänglig hjälp vilket kan förhindra att lättare former av ångest och oro leder till djupare psykisk ohälsa. Tills detta är verklighet verkar vi för att förbättra samarbetet mellan de olika huvudmännen för att förhindra att barn och unga hamnar mellan stolarna.

  JA
  Pia Steensland
  Riksdagskandidat, ledamot i Kommunfullmäktige och i Barn- och utbildningsnämnden
 8. Tack för din fråga!
  Samverkan mellan kommunerna och regionen är otroligt viktigt och vi vill stärka det.

  JA
  Anton Berglund
  Gruppledare landstinget Sörmland
 9. Samarbetet kring barn med psykisk ohälsa behöver förstärkas för att barn som mår dåligt inte ska falla mellan stolarna. Vi kan lova att vi kommer arbeta för att bygga upp strukturer för det samarbetet.

  JA
  Anna Wåhlström
  Landstingsråd och ordförande för Miljöpartiet Sörmland