Kan du lova att det finns ett bättre samarbete mellan habiliteringen och psykiatrin så att patienter inte bollas mellan verksamheterna?

 1. Samarbetet mellan olika delar av landstinget ska fungera och ingen ska hamna mellan stolarna.

  JA
  Ewa Callhammar
  Toppkandidat
 2. Ja. Vi vill inför så kallade psykiatrilotsar som hjälper den enskilde att hitta rätt i vården. Man kan som patient behöva en kontaktperson som kan hela den sörmländska hälso- och sjukvården (inte bara psykiatrin, eller bara habiliteringen eller bara primärvården). Det finns också ett stort behov av att få hjälp att hitta rätt i gapet mellan kommun och landsting. Det vill vi underlätta!

  JA
  Magnus Leivik
  Gruppledare
 3. Hej Malin! Det är en viktig fråga som du ställer! Det finns ett stort behov av att utveckla samarbetet mellan dessa verksamheter, och även med den somatiska vården. Det finns inget politiskt hinder för att åstadkomma detta. Det är en chefs- och ledningsfråga. Det skulle betyda mycket om trösklarna sänktes och kontaktvägarna blev fler. Jag lovar att göra vad jag kan för att förbättra samarbetet, och vi får bestämma efter valet.

  JA
  Marie-Louise Forslund Mustaniemi
  Gruppledare och toppkandidat till Landstinget
 4. Tack för din fråga.
  Det är inte alls meningen att patienter bollas mellan dessa mottagningar. Samarbete mellan dessa finns och är under utveckling. Tanken är självklart att det ska fungera. Annars måste ta tag i det.

  JA
  Lotta Back
  Gruppledare
 5. Tack för din fråga!
  All samverkan inom vården är av stor vikt för oss!

  JA
  Anton Berglund
  Gruppledare landstinget Sörmland
 6. Samverkan mellan olika vård- och stödinstanser behöver bli bättre överlag, så även mellan habiliteringen och psykiatrin på vissa håll. Vi vill se över vad som kan bli bättre och sedan arbeta hårt för att det också ska bli så.

  JA
  Anna Wåhlström
  Landstingsråd och ordförande för Miljöpartiet Sörmland
 7. Att patienter som tillhör habiliteringens målgrupp ofta hamnar mellan stolarna i vården är känt och man har försökt lösa det med en satsning som kallas samordnat medicinskt omhändertagande (SMO), där speciellt kunniga och intresserade vårdcentraler är tänkta att ha ett samlat grepp om patientens olika behov av stöd. Vi tycker att detta är en bra satsning som bör utökas och som även ska infatta samordning gentemot mot psykiatrin.

  JA
  Jonas Lindeberg
  Ordförande Vård för Pengarna
 8. Samverkan och samarbete kan alltid bli bättre. En av de viktigare sakerna är att alltid göra den det berör och dess anhöriga delaktiga i planeringen. Samordning och ett uttalat ansvar förväntar jag mig av verksamheterna.

  JA
  Mattias Claesson
  Landstingsråd och gruppledare
 9. Ja, samverkan både inom och utanför landstinget är av högsta prioritet. Därför har vi socialdemokrater sett till att skapa (SMO) samordnat medicinskt omhändertagande på några särskilt intresserade vårdcentraler.

  JA
  Monica Johansson
  Landstingsstyrelsens ordförande och gruppledare