Kan du lova att det blir mer personal på golvet i sjukvården och att administrationen i landstinget blir mindre?

 1. Mer vårdpersonal måste frigöras från tidsödande arbetsuppgifter som annan personal kan göra, eller som kan göras mer effektivt genom exempelvis nya IT-system. På så sätt kan vi säkerställa att vårdpersonal faktiskt får tid att ägna sig åt vården. Ett landsting är en stor komplex organisation som behöver administration i form av medicinska sekreterare, löneadministratörer och utredare – för att nämna några. Vi kan lova att minska administrationen där den inte behövs.

  JA
  Ewa Callhammar
  Toppkandidat landstinget
 2. Absolut. Det är vårt huvudmål.

  JA
  Jonas Lindeberg
  Ordförande Vård för Pengarna
 3. Ja. Vi har sett hur administration och ledning har vuxit kraftigt under S ledning, samtidigt som sjuksköterskorna inte ökat. Läkarna har förvisso blivit fler (bra), men det produceras inte mer sjukvård i Sörmland (mindre bra!). Det finns bra administration, och det finns dålig. Vi måste se till att all administration underlättar vårdpersonalens arbete med patienten. Annars måste den ändras.

  JA
  Magnus Leivik
  Gruppledare
 4. Tack för din fråga!
  Vi kommer att prioritera fler vårdpersonal och se en minskad administration.

  JA
  Anton Berglund
  Gruppledare landstinget Sörmland
 5. Ja, mer personal i sjukvården kan jag lova. Det är viktigt för att korta väntetiderna än mer, men då krävs det en fortsatt socialdemokratisk regering som investerar i mer personal och inte sänker skatten för dem som tjänar mest. Den administrativa personalen, till exempel medicinska sekreterare, ambulansdirigenter, klinikadministratörer ser till att vårdpersonalen kan syssla med vård. Däremot ska vi självklart använda våra resurser klokt och inte anställa administrativ personal som inte behövs.

  JA
  Monica Johansson
  Landstingsstyrelsens ordförande och gruppledare
 6. Vi ser inget automatiskt samband mellan mindre administration och mer vårdpersonal. Administrationen ska effektiviseras genom bättre arbetssätt, och i vården vill vi göra det lättare att rekrytera genom att bland annat erbjuda kortare arbetstid med bibehållen lön för äldre medarbetare. Om dessa orkar hela vägen utan långa sjukskrivningar, får bidra till kontinuitet och ge introduktion åt nya medarbetare (vilket vi vet behövs), så tror vi att det på sikt kan bidra till att vända utvecklingen.

  JA
  Anna Wåhlström
  Landstingsråd och ordförande för Miljöpartiet Sörmland
 7. Kan verka enkelt att lova mer personal på golvet. Med den arbetsmarknad som finns idag och faktiska brist som finns på kvalificerad arbetskraft finns det stora behov av att tänka nytt. Förenkla, omfördela arbetsuppgifter från sjukvårdspersonal till stödjande personal (som då kan redovisas som administration) och använda digitaliseringens möjligheter det tror vi behövs. En ständig effektivisering även inom det administrativa området måste också ske.

  JA
  Mattias Claesson
  Landstingsråd och gruppledare
 8. tack för din fråga.
  Ja, vi arbetar för mer vårdpersonal. När det gäller administrationen, så ska den inte vara större än vad som behövs. Vår bild i dag är att den är rätt dimensionerad.

  JA
  Lotta Back
  Gruppledare