Kan du lova att det blir lättare att få tillgång till primärvården?

 1. Liberalerna går till val på att införa ett husläkarsystem, där man själv väljer den läkare man är listad hos. Denna reform kommer innebära att vården kommer närmare patienten och att kontinuiteten i vårdkontakterna ökar. Din läkare kommer helt enkelt att känna dig och din sjukdomshistoria. Detta kombinerat med öppna tidböcker, videomöten och andra innovationer kommer göra primärvården mycket mer tillgänglig.

  JA
  Ewa Callhammar
  Toppkandidat
 2. Vi vill fokusera Landstinget Sörmlands resurser på huvuduppdragen – där primärvården utgör en hörnsten.

  JA
  Jonas Lindeberg
  Ordförande Vård för Pengarna
 3. Ja, sedan många år är vår vision att göra vården enkel, snabb och säker. Ett av våra förslag är att öppna sjuksköterskemottagningar vid stora mataffärer, Ett annat förslag är att 1177 Sjukvårdsrådgivningen ska kunna boka alla tider i vården, och ytterligare ett är att främja digitala lösningar så man kan träffa läkare via mobilen.

  JA
  Magnus Leivik
  Gruppledare
 4. Hej!
  Primärvården ska vara lättillgänglig, ha korta väntetider och utökade öppettider. För Miljöpartiet är vårdcentralerna på många sätt navet i vården, dit man först ofta vänder sig. Där finns många kompetenser samlade, och där har många patienter sin kontinuerliga vård.

  Vi lovar att fortsätta arbeta för att förbättra tillgängligheten, både genom förstärkt bemanning, kvällsöppet och genom utbyggt samarbete mellan vårdcentralerna och rådgivningen på 1177, vilket redan är påbörjat.

  JA
  Anna Wåhlström
  Landstingsråd och ordförande för Miljöpartiet Sörmland
 5. Att enkelt nå sin vårdcentral är grunden för ett fungerande sjukvårdssystem. Vi behöver ta många och snabba steg för att förbättra kommunikationen mellan patient och vårdcentral. Telefon är bra men video och e-kommunikation kompletterar. Fler läkare i primärvården så att det finns tillräckligt med personal som kan möta behoven ett annat. Vi vill reformera svensk primärvård och öppna upp för att fler läkare ska kunna öppna sin egen vårdcentral så att du kan välja DIN läkare.

  JA
  Mattias Claesson
  Landstingsråd, gruppledare men även riksdagskandidat
 6. Tack för frågan.
  Landstinget jobbar på med rekrytering av distriktsläkare och övrig personal på vårdcentralerna. Det finns all anledning att tro att tillgängligheten blir ännu bättre. Vi vill införa 6 timmars arbetsdag, som skulle underlätta rekryteringen av personal. Alltså 6 timmars arbetsdag med full lön. Det skulle betyda att öppettiderna kan förlängas genom att två arbetspass införs. En vinst för både personal och patienter.

  JA
  Lotta Back
  Gruppledare
 7. Ja, primärvården är oftast vägen in i sjukvården och den nära vården är viktig. Vi har fått medel ifrån den socialdemokratiskt ledda regeringen för att stärka 1177 vilket bidrar till än bättre tillgänglighet. Vi ser också att den införda avgiftsfriheten i primärvården bidrar till ökad tillgänglighet, inte minst bland resurssvaga grupper och för oss är det viktigt att du ska kunna få vård som du är i behov oavsett din ekonomiska situation.

  JA
  Monica Johansson
  Landstingsstyrelsens ordförande och gruppledare