Kan du lova att det blir en trygg hemgång för alla som skrivs ut från våra sjukhus?

 1. Sörmland var det första landstinget i landet som träffade ett avtal med alla kommuner om hur en trygg och säker utskrivning ska gå till. Denna modell är nu lag. Liberalerna vill satsa ytterligare på att stärka kontinuiteten i vården genom bland annat ett husläkarsystem.

  JA
  Ewa Callhammar
  Toppkandidat
 2. Sörmland har redan gjort mycket – samtidigt som mycket återstår. Att få en smidig övergång från sjukhus till sitt hem är väldigt viktigt. Vi behöver därför ha ett bättre samarbete med kommunerna i Sörmland. En annan viktig fråga är att utöka antalet hembesök. Många gånger är det bättre att en läkare eller sjuksköterska kommer hem, än att åka till akuten som kan vara påfrestande.

  JA
  Magnus Leivik
  Gruppledare
 3. För en trygg och säker utskrivning krävs ett tätt samarbete mellan landstinget och länets kommuner. Vi har de senaste åren utvecklat det samarbetet, och vill fortsätta stärka upp så att ingen patient faller mellan stolarna eller blir kvar på en vårdavdelning längre än vad som behövs. Alla patienter ska kunna lita på att de får vara kvar på vårdavdelning så länge behov finns, och att det finns en trygg eftervård för de som behöver det.

  JA
  Anna Wåhlström
  Landstingsråd och ordförande för Miljöpartiet Sörmland
 4. Den samverkan som sker mellan kommunerna och Landstinget skapar trygghet för våra sörmländska patienter. Vi ser mycket positivt på vår samverkansnämnd som underlättar detta arbete. Konceptet trygg och effektiv utskrivning är något vi tror på och som vi vill fortsätta utveckla under kommande mandatperiod, då de bidrar till en tryggare vård för sörmlänningarna.

  JA
  Monica Johansson
  Landstingsstyrelsens ordförande och gruppledare
 5. Vård för Pengarna kommer dessutom se till att det öppnas fler vårdplatser. Så att de som behöver inneliggande sjukhusvård får det och inte skrivs ut i förtid.

  JA
  Jonas Lindeberg
  Ordförande
 6. Det är självklart så det ska vara. Det är viktigt att kommunikationen mellan vårdgivarna fungerar. Men det viktigaste av allt att involvera patient och närstående, “inga beslut om mig, utan mig” måste gälla.

  JA
  Mattias Claesson
  Landstingsråd och gruppledare
 7. Tack för din fråga!
  Landstinget Sörmland arbetar redan med trygg och effektiv utskrivning, vilket vi självklart ska fortsätta med.

  JA
  Anton Berglund
  Gruppledare landstinget Sörmland
 8. Tack för frågan.
  Vi ska fortsätta arbeta för trygg och säker hemgång för alla patienter som varit på sjukhus. Ibland är det kommunerna som inte har möjlighet att ta sitt ansvar. Det är både landstinget och kommunerna som måste ta ansvar.

  JA
  Lotta Back
  Gruppledare
 9. En trygg och säker utskrivning ska alla ha i vårt landsting. Vi har kommit överens om detta med alla kommuner i länet. Mer sjukvård i hemmet ska ges för att äldre inte ska behöva ligga på sjukhus. Behöver man en plats på särskilt boende ska det finnas på hemmaplan. Alla över 85 år ska ha rätt till trygghetsboende.

  JA
  Paul Sabo
  Kommunikationsansvarig (KD)