Kan du lova att det blir direkttåg från Eskilstuna till Stockholm varje morgon och tillbaka varje eftermiddag när det nya tåg introduceras 2019?

 1. Ja, och ett sådant mål är redan beslutat om. Det är viktigt för många arbetspendlare. Väl i Stockholm ska säkert nästan alla fortsätta pendlingen och då måste vi hålla nere restiderna. Till sist beror det dock på Trafikverkets tilldelning i tidtabellen.

  JA
  Magnus Leivik
  Gruppledare
 2. Det är så det är planerat. Tilldelningen av tider på spåren är en av de viktigare frågorna den närmsta perioden. Trafikverkets prioritering är nu fjärrtåg, Sörmland och omkringliggande län driver på om att våra regionaltåg ska få högre prioritet vid tilldelning samt att få längre avtal om tilldelningen.

  JA
  Mattias Claesson
  Landstingsråd, gruppledare och även kandidat till riksdagen
 3. Tack för din fråga.
  Vi anser att så många som möjligt ska kunna ta sig fram kollektivt så smidigt och miljövänligt som möjligt och till en human kostnad. Att då särskilja en viss del av kollektivtrafiknätet känns inte rätt. Vi behöver se till helheten. Där kan det du vill ha vara en del. Men helheten är som sagt viktig.

  NEJ
  Lotta Back
  Gruppledare
 4. Ja, det är det redan beslutat om.

  JA
  Monica Johansson
  Landstingsstyrelsens ordförande och gruppledare
 5. Tack för din fråga!
  Det kommer att införas och det står vi bakom.

  JA
  Anton Berglund
  Gruppledare landstinget Sörmland
 6. De avgångar och stopp längs vägen som beslutas måste planeras med fokus på maximerad nytta för största tänkbara antalet resenärer. Om det innebär direkttåg Eskilstuna – Stockholm kan vi inte svara på.

  NEJ
  Anna Wåhlström
  Landstingsråd och ordförande för Miljöpartiet Sörmland