Kan du lova att det alltid finns en tillgänglig läkare på förlossningen på MSE så att man inte behöver vänta på smärtlindring eller att bli sydd?

 1. Det ska finnas tillräckligt med vårdpersonal för att alla patienter ska få en trygg och säker vård. Väntetider ska minimeras.

  JA
  Jonas Lindeberg
  Ordförande Vård för Pengarna
 2. Det finns redan idag alltid läkare att tillgå på våra förlossningsenheter, detta för patientsäkerheten.

  JA
  Ewa Callhammar
  Toppkandidat
 3. Tack för din fråga.
  Självklart ska man inte behöva vänta på varken smärtlindring, eller att bli sydd.
  Vi vill arbeta för en trygg förlossningsvård och ge god eftervård.
  Vi behöver arbeta vidare med att vara en attraktiv arbetsgivare, så att fler vill arbeta hos oss.

  JA
  Lotta Back
  Gruppledare
 4. Ja, det ska alltid finnas en läkare tillgänglig på förlossningen när det krävs läkarinsats. När det gäller att sy, är det något som barnmorskor utför. KD vill att kunskaper om hur man undviker skador, och metoder för att ta hand om förlossningsskador, ska öka så att fler kvinnor slipper dessa och får de efterbehandlingar som krävs. Vi vill att det ska vara en barnmorska som har ansvar för varje kvinna som föder.

  JA
  Marie-Louise Forslund Mustaniemi
  Gruppledare och toppkandidat till Landstinget
 5. Vården ska bli jämlik och förlossningsvården med eftervård ska stärkas. Kvinnohälsan är tyvärr fortfarande ofta eftersatt, och det är inte ok. Vi lovar att arbeta för att säkerställa att tillgängligheten vad gäller läkare ska vara fullgod och ingen födande kvinna behöver vänta på att få de insatser som behövs, vare sig det gäller smärtlindring eller något annat.

  JA
  Anna Wåhlström
  Landstingsråd och ordförande för Miljöpartiet Sörmland
 6. Tack för din fråga!
  Det ska alltid finnas tillgängliga läkare.

  JA
  Anton Berglund
  Gruppledare Landstinget Sörmland
 7. Det är klart att det ska finnas läkare tillgängliga. I och med din fråga verkar det som om det inte fungerat vilket inte är bra. För att vården ska förbättras finns patientnämnden som jag alltid rekommenderar att kontakta om man upplever att vården inte fungerat tillfredställande.

  JA
  Mattias Claesson
  Landstingsråd och gruppledare
 8. Självklart ska det finnas tillgänglig vårdpersonal med den kompetens som efterfrågas vid tillfället.

  JA
  Monica Johansson
  Landstingsstyrelsens ordförande och gruppledare