Kan du lova att bygga bort parkeringseländet vid Kullbergska sjukhuset genom exempelvis ett parkeringsgarage?

 1. Självklart måste tillgängligheten vara hög till våra sjukhus, inklusive parkeringsmöjligheterna som ska ses över. Landstinget Sörmland har dock en pågående mycket stor investering i nya och förbättrade sjukvårdslokaler. Vi kan därför inte lova att resurserna räcker till ett parkeringsgarage i nuläget.

  NEJ
  Jonas Lindeberg
  Ordförande Vård för Pengarna
 2. Vi anser att den kostnad det är att bygga ett parkeringsgarage istället bör läggas på vården. Vi kan i samarbete med Katrineholms kommun hitta andra lösningar för fler parkeringsplatser eller bättre kollektivtrafikförbindelser till Kullbergska.

  NEJ
  Ewa Callhammar
  Toppkandidat
 3. Tack för din fråga.
  I dagsläget finns inga planer på att bygga parkeringsgarage i Katrineholm. Vi tycker att det ska vara smidigt att ta sig till jobbet, helst med kollektivtrafiken när det går. Gärna avgiftsfritt för patienter som ska på tidsbokat besök.
  Vi vill att personalen ska få ett busskort en månad för att locka fler att åka med kollektivtrafiken.

  NEJ
  Lotta Back
  Gruppledare
 4. Det kan vi inte lova. Det ska självklart gå att parkera, men vi föredrar att stärka upp kollektivtrafiken så att fler tar bussen, och vill istället förenkla tillgängligheten genom busshållplats precis vid entrén och på andra strategiska platser i Katrineholm.

  NEJ
  Anna Wåhlström
  Landstingsråd och ordförande för Miljöpartiet Sörmland
 5. Tack för din fråga!
  Vi kommer att se över parkeringssituationen på alla våra sjukhus, tillgängligheten är prioriterad för oss.

  JA
  Anton Berglund
  Gruppledare Landstinget Sörmland
 6. Parkeringarna vid Kullbergska sjukhuset har utökats vid flera tillfällen och är den enda i Sörmland som är avgiftsfri. Sedan några år kompletterad med p-skiva. Jag har själv upplevt att det är trångt på parkeringen vid vissa tider. Ett annat sätt än att bygga parkeringshus är att utveckla vården så att den kommer närmare och inte kräver sjukhusbesök det är vår framtidstanke. Finns ytterligare behov är det snarare ytterligare markparkeringar innan det är aktuellt med p-hus.

  NEJ
  Mattias Claesson
  Landstingsråd och gruppledare
 7. Nej, men vi ser ständigt över parkeringssituationen. Anslutningen med bussar är viktigt och det ska också vara lätt att ta sig med cykel. Handikapparkeringarna är viktiga för tillgängligheten och i bygget av framtidens Kullbergska sjukhus är det viktigt att ha goda parkeringsmöjligheter.

  NEJ
  Monica Johansson
  Landstingsstyrelsens ordförande och gruppledare